Contactformulier Woonzone Hechtel-Eksel - voormalige verzinkerij

Heeft u vragen of meer uitleg nodig bij het invullen van het formulier, dan kan u contact opnemen met de bodemsaneringsdeskundige: ABO nv, An Pastuer, ,T +32 496 21 43 59, an.pastuer@abo-group.eu

Voor elke grond moet een afzonderlijk formulier ingediend worden.

Om de gegevens door te sturen drukt u onderaan de pagina op de knop verzenden.

Uw gegevens worden enkel gebruikt om het terreinbezoek en het veldwerk te kunnen organiseren.

Persoonlijke gegevens

bv. 015/11.22.33 of 0475/11.22.33

van de grond in Hechtel-Eksel gelegen aan

Bijkomende informatie