De kringlopen van niet-steenachtige materialen

Bij het afbreken van gebouwen en infrastructuur komen ook niet-steenachtige materialen vrij: minerale isolatie, kunststof, gips en gipskartonplaten, dakbitumen, metalen, en nog vele andere. Van bepaalde van die materialen, zoals gips, metalen en vlakglas, worden de kringlopen vandaag al volledig of gedeeltelijk gesloten. Om de logistiek en de samenwerking binnen een materialenketen te optimaliseren, organiseren we ketensamenwerkingen. Deze samenwerking bestaat al voor cellenbeton of vlakglas.

Omdat er soms (onterecht) twijfel bestaat over de kwaliteit van gerecycleerde materialen, wordt er verder gewerkt op samenwerking en transparantie binnen de materialenketen.

Bij het gebruik van gerecycleerde bouwmaterialen moeten we ook aandacht hebben voor de mogelijke gevolgen van het ontwikkelen van composiet- en meerlagige materialen, die nadien nog moeilijk recycleerbaar zijn.