De nieuwe methodologie ecotoxicologische risico-evaluatie voor stortplaatsen in Vlaanderen

  • 7 april 2021

We hebben de bestaande methodologie voor ecotoxicologische risico-evaluatie zoals momenteel opgenomen in de standaardprocedure BBO geëvalueerd. Daaruit blijkt dat ze te algemeen is en te weinig zekerheid biedt wat betreft het resultaat. Hierdoor bestaat het gevaar dat men potentiële ecotoxicologische risico’s over het hoofd ziet of minimaliseert. Evengoed wordt soms te snel geconcludeerd dat er een ecotoxicologisch risico aanwezig is.

Daarom werkten we een nieuwe methode uit. Ze werd opgesteld voor stortplaatsen, maar kan ook in andere situaties dienen voor een ecotoxicologische risico-evaluatie.

We horen graag uw feedback op deze methodologie om ze te optimaliseren. Daarna zullen we ze opnemen in de standaardprocedure beschrijvend bodemonderzoek.

Meer informatie vindt u op www.ovam.be/code-van-goede-praktijk.
Opmerkingen en vragen kunt u sturen naar tom.behets@ovam.be.