De OVAM lanceert in 2021 nog nieuwe bestekken voor verkennende bodemonderzoeken bij PFAS-verdachte locaties

  • 12 augustus 2021

De oproep van de drie ministers Somers, Demir en Beke aan de lokale besturen en gouverneurs op 19 juni leidde tot de aanmelding van heel wat locaties van brandweeroefenterreinen en zware industriële branden.  Ook over andere activiteiten die een verhoogd risico op PFAS-gebruik vormen, kwam intussen heel wat feedback.
 

De OVAM zal verkennende bodemonderzoeken laten uitvoeren op heel wat van deze verdachte locaties. Om bij de hoogrisicolocaties snel tot resultaten te komen, lanceerde de OVAM eind juni reeds 2 bestekken in dwingende spoed. Intussen zijn de eerste deelopdrachten van deze bestekken in uitvoering.

Op dit moment bereidt de OVAM als vervolg enkele PFAS-onderzoeksopdrachten voor waarbij we gebruik zullen maken van een openbare procedure. Bij interesse kunt u zich hierop nu al voorbereiden.