De OVAM ondersteunt bodemonderzoek bij scholen

  • 12 oktober 2017

Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse Regering de door de OVAM voorgestelde aanpak voor het uitvoeren van bodemonderzoeken bij scholen goed. We kunnen nu dus ook de oriënterende bodemonderzoeken bij scholen laten uitvoeren en voor 100 procent financieren. Het programma zal lopen over meerdere jaren: van 2017 tot 2021. In die periode inventariseren we systematisch alle scholen. Bij scholen die daar overeenkomstig het bodemdecreet toe verplicht zijn, laten we een eenmalig oriënterend bodemonderzoek uitvoeren.

Erkende bodemsaneringsdeskundigen

Om deze plannen te realiseren, stellen we erkende bodemsaneringsdeskundigen aan die de scholen in onze naam zullen contacteren. We starten in eerste instantie met de scholen die zich eerder al aangemeld hebben in de protocollen Scholen.

Als uit het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er verder onderzoek nodig is, kunnen we de scholen net als in het verleden bijstaan nadat ze zich aanmelden in de protocollen Scholen.