Bodemsaneringsdeskundigen

Studiebureau's of zelfstandige personen, actief in de sector van bodemonderzoek en -sanering, kunnen een erkenning aanvragen bij de OVAM. Er zijn twee types van deskundigheid. 

Bodemsaneringsdeskundigen met een type 1 erkenning staan in voor:

 • de leiding en uitvoering van oriënterende bodemonderzoeken,
 • het voorstellen en leiden van de uitvoering van voorzorgsmaatregelen en/of veiligheidsmaatregelen
  (voor zover deze maatregelen geen grondwateronttrekkingen omvatten),
 • het opmaken van een technisch verslag in het kader van uitgegraven bodem,
 • het leiden en opstellen van een studie van de ontvangende grond,
 • het opstellen van een evaluatierapport na een schadegeval

Bodemsaneringsdeskundigen met een type 2 erkenning mogen dezelfde taken uitvoeren als een type 1 deskundige maar staan bovendien ook in voor:

De deskundigen met in de rechtse kolom een vermelding 'Kwaliteitsvolle boringen' hebben een verklaring ondertekend voor het uitvoeren van kwaliteitsvolle boringen in eigen beheer overeenkomstig artikel 15 2° b) van het vorige Vlarebo. 

Hier vindt u de lijst met bodemsaneringsdeskundigen

Opleidingscentra

Voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen zoals vermeld in het Vlarel kunt u bij volgende erkende opleidingscentra terecht:

 • Instituut voor permanente vorming - universiteit Gent, Sint Pietersnieuwstraat 25 9000 Gent.
 • VEB vzw, Deuzeldlaan 180, 2900 Schoten.

Deze opleidingscentra bieden de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen en het bijhorend examen aan. De aanvullende vorming is opgesplitst in twee modules:

 • Module 1: Relevante milieuwetgeving in verband met bodem, de standaardprocedure 'oriënterend bodemonderzoek', de standaardprocedures en codes van goede praktijk inzake het grondverzet, en het CMA.
 • Module 2: Overige standaardprocedures en codes van goede praktijk, vermeld in het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan.
 
Contact

OVAM
Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be