Digitale asbestopleidingen voor lokale besturen

  • 19 april 2021

Medewerkers van lokale besturen kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met asbest. Dit kan zijn tijdens het toezicht op de milieuwetgeving, bij afvalinzamelingen of woninginspecties, of gewoon in hun eigen gebouw. Als medewerkers asbesthoudende materialen tegenkomen, is het belangrijk dat ze:

  • het asbest kunnen herkennen;
  • weten welke maatregelen ze moeten nemen;
  • de belangrijkste principes van de asbestwetgeving kennen.

De OVAM organiseert daarom een kosteloze webinar voor het personeel van lokale besturen op dinsdag 11 mei en op donderdag 24 juni. De opleiding werd samen met een asbestdeskundige opgesteld.

Meer info

De opleiding duurt van 10 tot 17 uur en bestaat uit drie modules. Wat er in de opleiding aan bod komt en hoe u zich kunt inschrijven, vindt u hier