Duurzaam materialenbeheer tijdens bodemsanering: sloopopvolgingsplan

  • 29 november 2018

Wanneer gebouwen en constructies afgebroken worden, ontstaan er materialen die rechtstreeks of na verwerking hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden.
De kwaliteit van de materialen bepaalt of ze nadien gebruikt kunnen worden voor de constructie van nieuwe gebouwen of in andere toepassingen. Om materialen opnieuw te kunnen gebruiken moet de kwaliteit van de herwonnen grondstoffen vergelijkbaar zijn met de primaire grondstoffen die ze vervangen.
Dat kan alleen als gebouwen en constructies selectief gesloopt worden. De afvalstoffen worden dan in zuivere fracties ingezameld, of achteraf goed uitgesorteerd.

Hoe stimuleren?

Vlarema 6 stelt het opstellen van een sloopopvolgingsplan verplicht sinds 5 juni 2018 voor bepaalde sloop-, ontmantelings- en renovatiewerken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is.
Het sloopopvolgingsplan vervangt de vroegere sloopinventaris.
Een sloopinventaris ingediend bij aanvragen voor die datum blijft geldig en dient niet te worden aangevuld met gegevens vereist in een sloopopvolgingsplan.

Indien de uitvoering van een bodemsanering gecombineerd wordt met het slopen van gebouwen, kan een daarvoor noodzakelijke sloopvergunning (= een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen) aangevraagd worden via het bodemsaneringsproject.

Wanneer is een sloopopvolgingsplan verplicht in het bodemsaneringsproject?

  • voor (het slopen van) alle niet-residentiële gebouwen wanneer het volume, betrokken in de omgevingsvergunning, groter is dan 1000 m³.
  • bij in hoofdzaak residentiële gebouwen geldt dit enkel voor een volume groter dan 5000 m³.

Meer info:

https://www.ovam.be/selectief-slopen-sloopopvolging