Duurzaam tussentijds gebruik van stortplaatsen

Het nieuwe concept van duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen beoogt een valorisatie van (voormalige) stortplaatsen. Zowel de inhoud als het oppervlak kunnen immers op een duurzame manier herontwikkeld worden. Een duurzame herontwikkeling neemt bestaande milieurisico's weg maar geeft ook invulling aan onze behoefte aan ruimte en grondstoffen. 

Op korte termijn is een volledige herontwikkeling niet haalbaar. Vandaar de noodzaak om in tussentijd een duurzame invulling te geven aan deze ‘verloren’ voorraden. Als bijlage aan deze pagina vindt u een basistekst met onze visie. Deze tekst gebruikt de OVAM als uitgangspunt bij de besprekingen met partners en belanghebbenenden om een methodologie voor duurzaam tussentijds gebruik op punt te stellen.