Duurzame aankopen

De Vlaamse overheid ambieert om vanaf2020 haar overheidsopdrachten voor 100% te verduurzamen. Daar wordt onder verstaan dat in alle aankoopprocessen milieu-, sociale- en economische criteria worden geïntegreerd. Met een duurzaam aankoopbeleid wil de overheid de verspreiding van milieubesparende technologieën en sociale innovatie bevorderen.

Om aankopen via overheidsopdrachten te verduurzamen heeft zij als beleids- en adviesdocument het Vlaams Actieplan Duurzame Overheidsopdrachten opgesteld. Het actieplan biedt gevalideerde duurzaamheidscriteria die in bestekken opgenomen kunnen worden.

Meer informatie over duurzaamheidscriteria en de aanpak van een duurzame aankoop kunt u terugvinden via volgende links:

- De website van de green deal circulaire aankopen. Deze Green Deal heeft gelopen in 2018 en 2019. Via deze Green Deal engageerden 150 organisaties zich om samen circulaire aankopen toe te passen of te faciliteren.

 • Achtergrondinformatie
 • Lespaketten
 • Voorbeelden
 • Tools waarmee je als aanbieder of aankoper aan de slag kan

Website van het departement Bestuurszaken:

 • centraal aanspreekpunt waar de Vlaamse overheid terecht kan met vragen over duurzame overheidsopdrachten,
 • diverse productfiches met gevalideerde duurzaamheidscriteria,

 • overzicht beleid, acties, steekkaarten, handleidingen en links.

 - 'Steunpunt duurzame overheidsopdrachten' van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG):

 • ondersteund door de Coördinatiecel Duurzame Ontwikkeling van de Vlaamse overheid,

 • informatie voor steden en gemeenten over aanpak duurzaam aankopen,

 • voorbeeldbestekken en infosessies. 

Gids voor duurzame aankopen van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO):

 • praktische hulp om alle duurzaamheidsaspecten voor een productgroep te raadplegen,

 • inclusief achtergrondinformatie en overzicht nationaal en Europees beleid.