Edegem Grote Dries en Buizegem Zuid III

Waar is de woonzone gelegen?

De gronden van de site 'Grote Dries' liggen voor een deel aan de Boniverlei, een deel aan de Grote Dries en een deel aan de Romeinse Put in Edegem. De gronden van de site 'Buizegem Zuid III' liggen voor een deel aan de Romeinse Put, een deel aan Jonkersaard en een deel van het recreatiedomein. Samen is dit goed voor een 40-tal kadastrale percelen.

Een plan van de locatie en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

In de wijken 'Grote Dries' en 'Buizegem Zuid III' in Edegem werden er van begin jaren '60 tot begin jaren '70 stortplaatsen uitgebaat. In 1979 werd er een eerste appartementsgebouw gezet en in 1983 werd de rest van de terreinen verkaveld en bebouwd. Op deze voormalige stortplaatsen zijn nu woonwijken gevestigd.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 26 november 2009 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

De gemeente Edegem was opdrachtgever en droeg zelf de kosten voor het grootschalig bodemonderzoek.

Het bodemonderzoek voor de locatie 'Buizegem Zuid III' werd conform verklaard op 7 maart 2011. Het bodemonderzoek voor de locatie 'Grote Dries' werd conform verklaard op 14 januari 2013. Het conformiteitsattest voor elke locatie vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.

Alle eigenaars en bewoners kregen een gedetailleerde brief en een bodemattest.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Resultaten van eerdere kleinschalige onderzoeken bevestigden de aanwezigheid van huishoudelijk afval, zonder risico's voor de bewoners. De nieuwe bodemonderzoeken geven meer duidelijkheid over de algemene bodemkwaliteit van alle gronden.

Buizegem Zuid III
Er werden verhoogde waarden teruggevonden voor enkele zware metalen en PAK (poly-aromatische koolwaterstoffen) in de grond, maar de bodemsaneringsnormen werden niet overschreden. In het grondwater werd de bodemsaneringsnorm voor arseen wel overschreden. Deze verhoging is echter van natuurlijke oorsprong en wordt niet als een bodemverontreiniging beschouwd.

De verhoogde waarden aan zware metalen en PAK in de grond en aan arseen in het grondwater vormen geen risico's. Er is voor geen enkel perceel uit de site 'Buizegem Zuid III' een bodemsanering noodzakelijk.

Grote Dries
Zowel in de bovenste laag als in de diepere laag van de grond zijn er, verspreid over de site, concentraties aan zware metalen aangetoond die hoger zijn dan de bodemsaneringsnormen. Ook voor PAK werden, voornamelijk op de grond aan Grote Dries zn (perceel 205M), overschrijdingen van de bodemsaneringsnorm aangetroffen in het vaste deel van de aarde. In het grondwater werd de bodemsaneringsnorm voor arseen overschreden. Deze verhoging is echter van natuurlijke oorsprong en wordt niet als een bodemverontreiniging beschouwd.

De verhoogde waarden aan zware metalen en PAK in de grond en aan arseen in het grondwater vormen geen risico's. Er is voor geen enkel perceel uit de site 'Grote Dries' een bodemsanering noodzakelijk.

Door de aanwezigheid van een stortplaats kunnen er op deze locatie in de grond plaatselijk verhoogde waarden voorkomen ten opzichte van de gemiddelde waarden. Daarom raden wij uit voorzorg toch aan geen moestuinen te voorzien en de handen goed te wassen nadat er gespeeld of gewerkt werd in de tuin. Indien u toch graag groenten teelt, reinigt u deze best grondig voor consumptie.

Op de gronden aan de Boniverlei 172-180 (perceel 204K), de Boniverlei 148-160 (perceel 204 M) en aan de Grote Dries 15 (perceel 205 A 2) werd geen bodemverontreiniging vastgesteld.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.