Educatie

Educatie is kennis, vaardigheden en attitudes aanleren door vorming en onderwijs. Dit kan in het reguliere onderwijs voor kinderen en jongeren maar ook via het volwassenonderwijs en allerhande opleidingen georganiseerd door de overheid, educatieve organisaties en verenigingen.

Milieuverantwoorde keuzes en attitudes worden best zo jong mogelijk aangeleerd op diverse manieren en ingebed in de leerstof.  Voor volwassenen zijn er verschillende mogelijkheden en aanpak op maat nodig. Naast sensibiliseringscampagnes zijn vormingen en educatief materiaal essentieel.

De OVAM maakt educatieve partners wegwijs in het beleid en acties, en ondersteunt op maat met kennis en expertise. Zo wordt het beleid vertaald en aangepast op maat van specifieke doelgroepen en toepassingen.

Educatie en sensibilisatie is ook opgenomen in het beleidsprogramma van de organisaties verantwoordelijk voor huishoudelijke afvalstromen die selectief worden ingezameld voor recyclage. Dit zijn Recupel, Fost Plus, Bebat en VLACO. Ook de afval- en streek intercommunales brengen de burgers kennis bij over afvalpreventie en levensduurverlenging van producten en materialen.

Partners in educatie:

klik op onderstaande logo's voor meer info.

logo Bebat
logo Fost Plus
logo intercommunales
logo Mooimakers
logo Vlaco
logo Recupel
logo Vlaanderen Circulair
Inspiratie en aanbod

Tal van vakorganisaties en –federaties, middenveld en educatieve organisaties, geven vormingen en ontwikkelen lespakketten over duurzaam gebruik van grondstoffen, materialen en circulaire economie.