Eerste ambtshalve saneringsproject met ozoninjectie in Bornem

  • 12 december 2017

Ter hoogte van de Rijksweg 17 in Bornem zijn de bodem en het grondwater verontreinigd met VOCl of vluchtige organische chloorverbindingen (tetrachlooretheen, trichlooretheen, dichlooretheen en vinylchloride). Het gaat om een historische verontreiniging, veroorzaakt door de activiteiten van een papierfabriek tussen 1966 en 1995.

Kernzone saneren

De eigenaars van het terrein hebben het statuut van ‘onschuldig eigenaar’ gekregen. De OVAM pakt de sanering ambtshalve aan. In de eerste plaats saneren we de kernzone van de verontreiniging totdat er geen indicaties meer zijn voor puur product. De ‘verontreinigingspluim’ moet in een volgende fase aangepakt worden.

De grond- en grondwaterverontreiniging verwijderen we door middel van chemische oxidatie gecombineerd met een bodemluchtextractie. De chemische oxidatie bestaat uit de injectie van ozon en waterstofperoxide. We plaatsen acht injectiefilters tot een diepte van 7 meter en een procesinstallatie. De procesinstallatie omvat onder meer een compressor, zuurstof- en ozongeneratoren en een opslag- en aanmaakunit voor waterstofperoxide. Ondergronds leggen we leidingen aan om de injectiefilters en de procesunit met elkaar te verbinden.

Bodemluchtextractie

Ozon is een oxidans dat organische verbindingen in de bodem, waaronder VOCl, oxideert tot CO2, water en zouten. Dat gebeurt voornamelijk door de vorming van vrije radicalen in water. Door waterstofperoxide toe te voegen, stimuleren we de vorming van vrije radicalen. Om te vermijden dat ozon zich in de kantoorruimtes van de voormalige fabriek opstapelt, en om eventueel gestripte verontreiniging op te vangen, combineren we de gasgedragen chemische oxidatie met een bodemluchtextractie.

Minimale hinder

Op het terrein staan een kantoorgebouw, magazijnen en laad- en loskades. Een gedeelte van het kantoorgebouw, waar we alle filters en leidingwerk moeten aanleggen, is voorlopig leeg. Dat biedt de mogelijkheid om alles veilig te installeren met zo weinig mogelijk hinder voor de werknemers.

Ozon is erg reactief en hoge concentraties zijn toxisch. In elke afgesloten ruimte wordt daarom een ozon-sensor geplaatst, die een online verbinding heeft met het kantoor van de aannemer. De gebruikers van het gebouw worden op de hoogte gebracht van de sanering en de mogelijke risico’s. Na de installatiewerken wordt het volledig systeem uitvoerig getest vooraleer we het in werking stellen.

De sanering zal zo’n negen maanden duren. Daarna zal de locatie weer geschikt zijn voor alle soorten gebruik.