EHO-kit

Het werkpakket Ecodesign in het Hoger Onderwijs (EHO-kit) biedt een concrete leidraad aan docenten, professoren, opleidingscoördinatoren en opleidingsraden om ecodesign te integreren in de opleidingen van het hoger onderwijs.

Voor meer informatie over de EHO-kit, ga naar www.ecodesignlink.be/nl/ecodesign-tools/eho-kit

 

Ecodesign en onderwijs

Voor de doelgroep onderwijs heeft de OVAM een overzicht samengesteld van tools en relevante informatie op www.ecodesignlink.be/nl/onderwijs.