Einde van de eerste saneringsfase op Blue Gate Antwerp

  • 17 december 2019

De bedrijven op ‘Petroleum Zuid’ verdwenen sinds de jaren zestig, maar ze lieten een complexe bodemverontreiniging achter. In 2017 werd een saneringsproject ingediend en door de OVAM goedgekeurd. Sinds eind september is De Brug naar de toekomst geopend. Dat betekent het einde van de eerste fase van de sanerings- en infrastructuurwerken op een uniek bedrijventerrein met circulaire ambities.

Publiek-private samenwerking
In 2001 ontstonden de eerste plannen voor de herontwikkeling en sanering van de verlaten terreinen van Blue Gate Antwerp, aan de Naftaweg in Antwerpen. Sinds 2016 vormt Blue O’pen samen met de publieke partners (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, AG Vespa, DVW en Stad Antwerpen) de publiek-private samenwerking Blue Gate Antwerp Development (BGAD), die de opdrachtgever is van onder meer de saneringswerken. Blue O'pen is een consortium rond DEME Environmental Contractors, Dredging International en Bopro.

Minerale olie, PAKs en zware metalen

Om de minerale olie weg te saneren gebeurde er een ontgraving met bemaling en grondwaterzuivering. De weggegraven grond die niet in aanmerking kwam voor hergebruik op de site ging voor verwerking naar GRC Kallo. In totaal werden tijdens de eerste fase 9.627,1 ton verontreinigde bodem en 8 800 liter puur product afgevoerd. Na nivellering van het terrein kwam er een verdere ophoging van het terrein met extern aangevoerde gronden (250.000 m³). Deze ophooglaag moet het risico van de verontreiniging met PAKs en zware metalen elimineren. Het grondwater wordt verder gemonitord.

Brug als symbool

Eind september werd De brug naar de toekomst ingehuldigd. Deze 100 meter lange brug voor fietsers en auto’s overspant een 15 hectare lange groene corridor die de nog te ontwikkelen industriezone van 63 hectare in tweeën splitst. Ze staat symbool voor het einde van de eerste fase van de sanerings- en infrastructuurwerken op Blue Gate Antwerp. De tweede fase loopt.

Innovatieve bedrijven

Anders dan andere bedrijventerreinen mikt Blue Gate Antwerp op innovatieve bedrijven: productiebedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en laboratoria die elkaar kunnen versterken en focussen op synergieën. Zij verbinden zich ertoe om hun milieu-impact zo klein mogelijk te houden en engageren zich om klimaatneutraal te bouwen en te ondernemen. 14 van de 33 hectare van Blue Gate Antwerp zijn al verkocht.

Meer info
bluegateantwerp.eu

Kaartje BGA 2019