Eindejaarsregeling 2018

 • 17 september 2018

Bezorg ons vóór 10 november:

 • papieren of online bodemattestaanvragen van gronden die opgenomen zijn in het grondeninformatieregister;
 • oriënterende bodemonderzoeken in het kader van overdracht of sluiting;
 • beschrijvende bodemonderzoeken in het kader van overdracht of sluiting;
 • verzoeken tot versnelde overdracht conform artikel 115 van het Bodemdecreet;
 • verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek in het kader van overdracht of sluiting;
 • verbintenis en een financiële zekerheid in dossiers waar een overdracht (volgens artikel 104, 109 én 115 Bodemdecreet) is gepland;
 • aanvragen in het kader van de toepassing van artikel 164 van het Bodemdecreet.


Bezorg ons vóór 1 december:

 • beperkte bodemsaneringsprojecten als u dit jaar nog een overdracht wilt realiseren. Beperkte bodemsaneringsprojecten die niet kaderen in een overdracht, worden best ingediend voor 1 december 2018 of vanaf 2 januari 2019;
 • papieren bodemattestaanvragen voor gronden waarvoor de OVAM niet beschikt over gegevens ('blanco bodemattesten'). Voor online aangevraagde 'blanco bodemattesten' geldt deze datum niet. Die handelen we gewoon doorlopend af;
 • gewone bodemsaneringsprojecten. Het is weinig zinvol om gewone bodemsaneringsprojecten in te dienen na 1 december als u dit jaar nog een overdracht wilt realiseren. Een overdracht is immers pas mogelijk na het afleveren van een conformiteitsattest (dus na de volledige advies- en kennisgevingsronde). Om de volledigheid en ontvankelijkheid van het bodemsaneringsproject te kunnen onderzoeken, vragen wij om de bodemsaneringsprojecten, die niet kaderen in een overdracht, in te dienen voor 1 december 2018 of vanaf 2 januari 2019.

Het spreekt voor zich dat de OVAM zich wel zal houden aan de termijnen die in het Bodemdecreet zijn opgenomen.