EmConSoil buigt zich internationaal over 'emerging contaminants'

  • 9 juli 2019

Bij het aantreffen van nieuwe, weinig bekende verontreinigende stoffen in de bodem en het grondwater rijzen er heel wat vragen. De OVAM start het netwerk EmConSoil op voor een internationale samenwerking bij het omgaan met deze emerging contaminants.

Als de bodem en het grondwater weinig bekende verontreinigende stoffen blijken te bevatten, roept dat vragen en twijfels op. Wat zijn de risico’s voor mens en milieu? Wat kan of moet je doen? Hoe zit het met aansprakelijkheden? Beleidsmakers, wetenschappers, adviesbureaus en probleembezitters beschouwen het omgaan met deze emerging contaminants als een grote uitdaging.

In andere landen en regio’s komen dezelfde vragen en uitdagingen naar boven. Daarom nam de OVAM het initiatief voor de oprichting van een internationale netwerk EmConSoil. Het doel is kennis en ervaring uit te wisselen, en samen een beleid en een praktisch haalbare aanpak te ontwikkelen. Zo zorgen we voor een gezonde bodem die de problemen van de klimaatverandering mee opvangt.

Open netwerk

Als vertrekpunt publiceerde de OVAM het witboek Challenges for emerging soil contaminant governance & policy. Dat analyseert de uitdagingen en de problemen die de verschillende stakeholders zien, en stelt acties en thema’s voor waaraan we met EmConsoil willen werken. EmConSoil wil een open netwerk zijn voor alle belanghebbenden uit verschillende landen en uit diverse sectoren (onderzoek, beleid, bedrijven, adviesbureaus).

Dit initiatief komt voort uit de eerste ENSOr-workshop (Emerging policy challenges on New SOil contaminants) in Brussel in 2018. We organiseren een tweede ENSOr-workshop in 2020.

Meer info

Lees hier alles over EmConSoil (Engelstalige website). U kunt zich registreren via dit formulier. De deelname is gratis.