Engie-Electrabel en OVAM brengen bodemsanering tot goed einde

  • 18 september 2018

Voor heel wat ondernemingen die kampen met grote of complexe historische verontreinigingen is het moeilijk om zich te verzoenen met de krijtlijnen van het Bodemdecreet. Grootschalige bodemonderzoeken en -saneringen kunnen zorgen voor financiële en organisatorische moeilijkheden waardoor verontreinigde terreinen blijven liggen.

Bedrijfsspecifieke overeenkomst

Binnen een bedrijfsspecifieke overeenkomst krijgen ondernemingen de ruimte om de onderzoeken en saneringen te spreiden doorheen de tijd. En dat zonder afbreuk te doen aan de bepalingen en verplichtingen van het Bodemdecreet.

Een bedrijf dat zo’n overeenkomst ondertekent, verzekert de OVAM van zijn engagement om de onderzoeken en saneringen binnen een specifieke termijn uit te voeren. Via periodiek overleg wordt de status van de bodemonderzoeken en saneringen besproken en waar nodig wordt het programma bijgestuurd. 

Engie-Electrabel is één van de eerste firma’s die al zijn engagementen kon vervullen, is Engie-Electrabel Op 17 september 2007 sloten de energieleverancier en de OVAM een bedrijfsspecifieke overeenkomst over de bodemonderzoeken en -saneringen van de betrokken terreinen. 

De termijn waarbinnen de werken zouden worden uitgevoerd, werd vastgelegd op tien jaar. Bovendien werd een prioriteiten- en opvolgingskader opgesteld voor de aanpak en uitvoering van de bodemsaneringen. Op zestien terreinen verspreid over heel Vlaanderen werd bodemverontreiniging vastgesteld waarvoor meer gedetailleerd bodemonderzoek noodzakelijk was. Op dertien van deze terreinen bleek bodemsanering noodzakelijk.  

Momenteel wordt alleen in Evergem het grondwater nog gemonitord. Drie voormalige productiesites werden verkocht waarbij de nieuwe eigenaar instaat voor de bodemsanering tijdens de herbestemming van deze terreinen. De afronding van de bodemsanering door Engie-Electrabel op de andere terreinen werden al opgenomen in een eindevaluatieverslag.

Ontdek meer informatie over bedrijfsspecifieke overeenkomsten.