Enkele principes bij ambtshalve tussenkomsten

Bij een ambtshalve tussenkomst houden we er altijd rekening mee dat we optreden op het terrein van iemand anders. Daarom beperken we de hinder van onderzoeken of saneringen. Zo werkten we een beleid uit dat zich maximaal richt op het herstellen van de functie van een terrein. Bij een bodemsanering koppelen we steeds terug met de eventuele herontwikkelaar van het terrein. Dat is een vorm van duurzaamheid. Maar ook voor de groenere aspecten van duurzaamheid hebben we oog. Tot slot verbeteren we steeds onze technieken en methodes. Om dat te stimuleren, stellen we in diverse opdrachten innovatieve technieken voor.

Integratie

Bij de start van een nieuw dossier contacteert de erkende bodemsaneringsdeskundige die aangesteld is door de OVAM de eigenaar en de gebruiker van het terrein met de vraag wat de toekomstplannen zijn. In dit interview polsen we naar herontwikkelingsplannen op grote dan wel op kleine schaal. We streven er naar de bodemsanering af te stemmen op deze herontwikkeling. Natuurlijk mag dit geen aanleiding geven tot extra kosten of veel langere duurtijden. Vaak wordt de timing van de sanering en van de herontwikkeling op elkaar afgestemd. Soms leidt dit tot technische afspraken over wie een bouwput maakt en hoe diep. In dergelijke gevallen sluit de OVAM steeds een overeenkomst met de herontwikkelaar.

Op onze regiopagina vindt u een aantal mooie voorbeelden van integratie.

Functioneel herstel

Als de OVAM op uw terrein ambtshalve optreedt, garanderen we dat u het terrein voor dezelfde functie kunt gebruiken zowel voor als na sanering. Dit betekent niet dat alle paden, hekjes, sierornamenten in tuinen of speciale natuursteen in dezelfde staat worden hersteld. Dit betekent wel dat uw tuinpaadje opnieuw aangelegd wordt in gestabiliseerd zand zodat u het opnieuw als paadje kunt gebruiken, dat uw gazon vervangen wordt door inzaai van gras, dat uw oprit aangelegd wordt in gestabiliseerd zand. Een ander voorbeeld zijn de omheiningen: deze worden in de mate van het mogelijke gerecupereerd. Als een herplaatsing niet meer lukt, bieden we u een standaard-omheining aan.

We vragen steeds om de beperkt verankerde elementen als brievenbussen of ornamenten zelf ter verplaatsen en tussentijds te stockeren tot na de sanering.

Voor percelen waar we over moeten om een terrrein te bereiken dat moet gesaneerd worden, is de regeling anders. Deze zogenaamde hinderpercelen worden volledig in de oorspronkelijke staat hersteld.

Duurzaamheid

Naast aandacht voor de integratie van bodemsanering met herontwikkeling, zetten we ook in op de groene aspecten van bodemsanering.

Indien mogelijk vervoeren we de gronden met het binnenschip in plaats van over de weg. Zo vermijden we heel wat hinder én is er minder CO2-uitstoot. In 2013 zijn er ook proefprojecten gestart om diverse thermische technieken, die veel energie consumeren, te optimaliseren. In dezelfde lijn liggen de initiatieven inzake fytoremediatie en andere in-situ technieken.

Bij elke bodemsanering wordt trouwens de CO2-uitstoot als één van de criteria mee in rekening gehouden. Bij terreinen in eigendom, die we verwerven van failliete bedrijven (zie pagina protocol curatoren) kunnen we net dat ietsje meer. Bij een recent project te Dendermonde zochten we een nieuwe eigenaar die een verontreinigd terrein zou herontwikkelen op een duurzame wijze die voldoet aan een duurzaam materialenbeleid.

Wilt u meer weten? Kijk ook eens op de pagina duurzaam saneren of mail naar ambtshalve@ovam.be

Innovatie

Jaarlijks starten we een aantal proefprojecten op die actief inzetten op vernieuwende technologie. En dat is niet altijd duurder... Soms gebruiken we hiervoor een wedstrijdformule om zo de beste inschrijver te krijgen. De meest recente proefprojecten richtten zich op verontreinigingen met gechloreerde solventen (VOCl's), omdat deze moeilijk te saneren zijn.
Soms spelen we in op Europese projecten zoals het in 2013 afgesloten project CityChlor en lopende projecten zoals Resanat en LIFE-Narmena. Ook bij voormalige gasfabrieken en kwikverontreinigingen zoeken we actief naar betere technieken.