Ernstige fouten

Schorsing erkende bodemsaneringdeskundingen

Van de analyse, het onderzoek en het rapport van erkende bodemsaneringdeskundigen hangt veel af. De OVAM ziet er dan ook op toe dat u zich volgens de regels gedraagt. Merken we zware fouten op? Dan kan de OVAM uw erkenning als bodemsaneringdeskundige schorsen.

Lijst met zware fouten

De OVAM stelde een lijst op van zware fouten die leiden tot schorsing. Die verdeelden we  in vier blokken die we telkens uitwerkten in een aantal principes. Met concrete voorbeelden illustreren we de principes. Uiteraard gaat het hier maar om voorbeelden, niet om een limitatieve opsomming. Stellen we vast dat bepaalde inbreuken regelmatig voorkomen? Dan voegen we die aan de voorbeeldlijst toe.

  1. Fraude
  2. Partijdigheid
  3. Onkunde, onoordeelkundig en onzorgvuldig gedrag
  4. Niet-objectief of niet-professioneel gedrag
Contact

OVAM
Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be