Erratum Code van goede praktijk methodologie “DAEB” en risico-evaluatie – versie augustus 2020

  • 28 september 2020

Na de goedkeuringsronde werd in de Code van goede praktijk methodologie “DAEB” en risico-evaluatie  – versie augustus 2020 nog een materiële vergissing vastgesteld in hoofdstuk 4.1.3 Blok 2: verontreiniging in het grondwater.

Het gaat over de waardes voor de index IM in ‘Tabel 2: Bepaling van de waarde van de indices voor een verontreiniging in het grondwater op stofgroepniveau’. De waarde voor ‘zeer mobiel’ dient 50 in plaats van 100 te zijn en de waarde ‘mobiel’ 40 in plaats van 80. Deze materiële vergissing werd reeds aangepast in de code van goede praktijk op de website.

Waar vind je de correcte informatie?

In de aangepaste versie van de Code van goede praktijk methodologie “DAEB” en risico-evaluatie  – versie augustus 2020 op de OVAM-website.