Erratum standaardprocedure Technisch Verslag

  • 28 september 2020

Erratum

Voor opgeslagen hopen bodemmaterialen wordt  een omrekeningsfactor 1,6 voor de verhouding massa/volume voor de omrekening naar het tonnage van een opgeslagen hoop steekvaste, droge bodemmaterialen gehanteerd. De tabel 2 van de SP TV wordt zodoende als volgt gecorrigeerd:

Voor partijen van gekende herkomst, met homogene samenstelling en niet asbestverdacht wordt Tabel 2 als volgt aangepast.

Tabel 2 – Minimum aantal stalen voor een partij met gekende herkomst én homogene samenstelling

Volume Wiellader / ondiepe boringen Combinatie volledig doorboren / oppervlaktemengstalen
ton m3 T

T

(B + O)

B1

# via boringen

O2

# oppervlaktemengstalen

< 400

< 250

1 / 2°

1 / 2°

1 / 1°

- / 1°

400 - 1600

250 - 1000

2

2

1

1

1600 - 3450

1000 - 2150

3

3

2

1

3450 - 5300

2150 - 3300

5

5

3

2

5300 - 7000

3300 - 4375

6

6

4

2

7000 - 9750

4375 - 6100

8

8

5

3

9750 - 11200

6100 - 7000

9

9

6

3

11200 - 12000

7000 - 7500

10

10

7

3

12000 - 14600

7500 - 9125

11

11

7

4

14600 - 15400

9125 - 9625

12

12

8

4

1: B = Y/(0,035 x Y + 1000);  afronden naar bovenliggende eenheid

2: O = Y/(0,04 x Y + 2000); afronden naar bovenliggende eenheid

°: # (meng)stalen indien toegepast als bodem voor vrij gebruik (VLAREBO bijlage V)

Onder partijen van ongekende herkomst, samengestelde partijen van ongekende herkomst of heterogene samenstelling en asbestverdachte partijen (§ 4.5.2.) worden volgende partijen bedoeld:

  • individuele partijen van ongekende herkomst;
  • samengestelde partijen van ongekende herkomst;
  • samengestelde partijen van diverse herkomsten;
  • samengestelde partijen met heterogene samenstelling;
  • asbestverdachte partijen.

Voor (samengestelde) partijen van ongekende herkomst, samengestelde partijen van diverse herkomst of heterogene samenstelling en asbestverdachte partijen wordt standaard per 250 m³ (400 ton) telkens 1 mengstaal genomen. Enkel voor onderzoek naar asbest wordt hiervan afgeweken en wordt één mengstaal per 500 m³ (800 ton) genomen.

Voor partijen van ongekende herkomst, samengestelde partijen van ongekende herkomst of heterogene samenstelling en asbestverdachte partijen wordt tabel 3 als volgt aangepast.

Tabel 3 – Minimum aantal stalen voor een partij van ongekende herkomst, samengestelde partijen van ongekende herkomst of heterogene samenstelling en asbestverdachte partijen

Onderzoek Asbest Alle parameters (m.u.v. asbest, VOS)
Volume Wiellader Wiellader / ondiepe boringen Combinatie volledig doorboren / oppervlaktemengstalen
ton m3 T' T

T

(B + O)

B

# via boringen

O

# oppervlaktemengstalen

< 400

< 250

1 / 2°

1 / 2°

1 / 2°

1 / 1°

- / 1°

400 - 800

250 - 500

1 / 2°

2

2

1

1

800 - 1200

500 - 750

2

3

3

2

1

1200 - 1600

750 - 1000

2

4

4

2

2

1600 - 2000

1000 -1250

3

5

5

3

2

2000 - 2400

1250 - 1500

3

6

6

3

3

2400 - 2800

1500 - 1750

4

7

7

4

3

2800 - 3200

1750 - 2000

4

8

8

4

4

   

 

 

 

 

°: # (meng)stalen indien toegepast als bodem voor vrij gebruik (VLAREBO bijlage V)

Wat betreft grote asbestverdachte partijen van één gekende herkomst (vb. 3000 m³ uit de toplaag van een bouwproject) kan wat de analyse voor het SAP pakket betreft, het aantal beperkt worden tot het aantal volgens tabel 2. Voor de asbestanalyses wordt de procedure gevolgd volgens tabel 3.