European Network of Ecodesign Centres

De OVAM sloeg eind 2012 samen met 4 vooraanstaande Ecodesign centra de handen in elkaar voor een duurzamer Europa. Er ontstond een samenwerkingsplatform  dat de knowhow rond ecodesign en levenscyclusdenken wil ontwikkelen, verspreiden en toepassen. Dit platform kreeg de naam "European Network of Ecodesign Centres".

De oprichtende centra zijn:

  • Ecodesign Centre (Wales),
  • Effizienz-Agentur (Noordrijn-Westfalen),
  • Pôle Eco-conception (Rhône-Alpes),
  • Ihobe (Baskenland),
  • OVAM (Vlaanderen).

Het platform, afgekort tot ENEC, zal zich in de eerste plaats richten op ecodesign voor kmo's. Via een open samenwerkingsproces wordt met de relevante stakeholders samengewerkt rond alle aspecten van ecodesign. Deze stakeholders zijn onderwijs, designers, consumenten, beleidsmakers, wetenschappers, onderzoekers, multinationals en sectororganisaties. De activiteiten gaan van de ontwikkeling en uitvoering van een beleid tot het delen van beleidservaringen en best practices van ecodesign in de industrie.

Voor meer informatie over het netwerk,  ga naar  www.ecodesign-centres.org