Europese aanbevelingen voor betere inzameling en verwerking grofvuil

  • 17 december 2019

Eind november liep het URBANREC-project ten einde. Samen met twintig andere partners werkte de OVAM in het project integrale en innovatieve oplossingen uit voor de aanpak van grofvuil, een afvalstroom waaruit vandaag nog te weinig materialen en grondstoffen worden gerecupereerd.

Pilots & demo’s

Tijdens de eindconferentie op 6 november werden de resultaten van het project voorgesteld. In de vier projectregio’s werd gewerkt aan de verbetering van de inzameling van herbruikbare goederen en grofvuil en de wetgeving daarrond. De industriële partners en onderzoekscentra ontwikkelden pilootinstallaties voor een meer hoogwaardige verwerking van textiel, schuim, plastic en hout uit grofvuil. Er werden ook demo’s ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de productie van een matras die voor 92 procent uit gerecycleerd grofvuil bestaat.

Wetgeving updaten

De URBANREC-projectpartners (vertegenwoordigers van overheden, bedrijven, onderzoekcentra en een ngoEuropese instellingen, federaties van producenten en recyclers en ngo’s) stelden ook een voorstel op voor aanbevelingen ter verbetering van de Europese wetgeving inzake grofvuil. Dat document werd voorgesteld tijdens een beleidsdialoog in het Europees Parlement, voorgezeten door Europees parlementslid Maria Spyraki. In totaal werden vijftien aanbevelingen geformuleerd die positief zijn onthaald.

Meer info

Meer informatie over de realisaties binnen het project vindt u op urbanrec-project.eu.

De draft 'Grofvuil richtlijnen en aanbevelingen' gericht aan de Europese Commisie kunt u hier ('transversal documents > D6.1 URBANREC guidelines) nalezen .

Het project kadert binnen het EU subsidieprogramma HORIZON 2020 (subsidieovereenkomst nr. 690103).

 

Infografiek URBANRECK lang