Europese wetgeving

Het Vlaamse materialen- en afvalbeleid wordt voor een groot deel bepaald door Europese wetgeving. Soms vormt Europese regelgeving de aanleiding voor het opstellen van nieuwe Vlaamse regels. In andere gevallen loopt het Vlaamse materialen- en afvalbeleid voor op Europa. Eens de Europese Unie met eigen wetgeving over de brug is gekomen, gebeuren er nog bijsturingen,

Europa is de voorbije 30 jaar zeer actief geweest op het terrein van afvalbeheer. De eerste kaderrichtlijn afval dateert al uit 1975. Ze legde mee de basis voor het Vlaamse afvalstoffendecreet uit 1981. Sindsdien is de kaderrichtlijn geëvolueerd, en zijn er tientallen richtlijnen  en verordeningen geraleteerd aan afvalstoffenbeleid, gevaarlijke stoffen, risicobeheer en materialenbeheer tot stand gekomen. Op de overzichtspagina Afval & materialen vindt u bij uw zoektocht doorheen de kringlopen en inhoudelijke thema's telkens linken naar de respectievelijke relevante wetgeving. We zetten alles hier nog even op een rijtje voor u.

Links