Evenementenbeleid

De OVAM streeft al jaren naar afvalarme evenementen. Maar vanaf nu gaan we verder. Met het nieuwe materialenbeleid maken we de omslag van afvalarme naar duurzame evenementen.

We zetten in op duurzaam ketenbeheer en gebruik van materialen en grondstoffen. De afvalfase is slechts de laatste schakel in de keten. Organisatoren van evenementen kunnen een bijdrage leveren door:

  • selectieve inzameling en een verantwoorde eindbestemming en verwerking te kiezen
  • preventie van afval en het vermijden van zwerfvuil
  • duurzame aankopen, leveringen, diensten en catering
  • participatie en bewustwording van de partners, bezoekers en omgeving te verhogen
  • goede voorbeelden en praktijken te onderzoeken en te delen
  • de levensduur te verlengen van de gebruikte materialen en infrastructuur