Evolutie Bodemsaneringen

Het bodembeleid staat in de meeste Europese lidstaten nog in de kinderschoenen. In Vlaanderen niet. Een gezonde bodem is te belangrijk voor de toekomstige generaties en biedt ruimte voor natuur, ondernemen en veilig en gezond leven en wonen. Om dat te verwezenlijken werkt de OVAM al sinds 1996 aan een duurzaam bodembeheer. Sindsdien werden al meer dan 3.400.000 kopers van panden en gronden geïnformeerd en beschermd door het bodemattest, werden al 33.915 gronden onderzocht en 2675 gronden gesaneerd. Om deze positieve tendens te bestendigen stelden de OVAM en Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege het voorbije jaar enkele nieuwe instrumenten voor, zoals de regels voor cofinanciering van bodemsanering of een bodembeheerprogramma voor scholen.

Bodemattestaanvragen

Sinds de start van het bodemdecreet in 1996 gaat Vlaanderen resoluut voor het vermijden van nieuwe bodemvervuiling en het wegwerken van historische bodemverontreiniging. De OVAM levert ondertussen jaarlijks tussen de 200.000 en 250.000 bodemattesten af. Het bodemattest is in Europa een uniek instrument. Het maakt van de overdracht van een grond of pand een cruciaal moment in de bescherming van onze bodem en ons leefmilieu. Tegelijkertijd informeert en beschermt het de koper.

Bodemonderzoeken

Een industrieel verleden van meer dan anderhalve eeuw heeft ons met een zware historische bodemerfenis opgezadeld. Bij de start van het Vlaamse bodembeleid in 1996 sprak Vlaanderen de ambitie uit deze erfenis weg te werken tegen het jaar 2036.

Met het aantal bodemonderzoeken en -saneringen (link onderzoeks-en saneringstraject) dat sindsdien door saneringsplichtigen en de OVAM werd uitgevoerd, zitten we op koers om deze doelstelling te behalen. Het totaal aantal potentiële risicogronden in Vlaanderen wordt op 85.000 geraamd. Op maar liefst 33.915 gronden (+/- 40%) werd ondertussen al een eerste oriënterend onderzoek uitgevoerd.

Als uit het oriënterend onderzoek blijkt dat er een potentieel bodemrisico is, moet een uitgebreider, beschrijvend onderzoek (BBO) uitgevoerd worden om aard en omvang van de verontreiniging in kaart te brengen. Wellicht zullen 24.000 tot 27.000 gronden een dergelijk onderzoek nodig hebben. Voor 10.290 gronden is dit onderzoek reeds afgerond (+/- 40 %).

Bodemsaneringsprojecten

Het aantal risicogronden dat uiteindelijk gesaneerd moeten worden, wordt op 11.000 à 12.500 geraamd.
4.423 bodemsaneringsprojecten zijn inmiddels ingediend (35 à 40%).

aantal beperkte BSP's, aantal gefaseerde BSP's

 

Bodemsaneringswerken

In 2675 gevallen is die sanering inmiddels al tot een goed einde gebracht.