Extra premie voor asbestverwijdering in combinatie met dak- of muurisolatie

  • 14 januari 2021

Vanaf 2021 geldt er een belangrijke nieuwe maatregel om Vlaanderen versneld asbestveilig te maken: bij het isoleren van het dak of van de buitenmuur langs de buitenzijde kunt u bovenop de isolatiepremie een forfaitaire premie van 8 euro per vierkante meter krijgen als u gelijktijdig asbesthoudende onderdakplaten of asbesthoudende dak- of gevelbekleding (leien of platen uit asbestcement) verwijdert. De forfaitaire premie geldt wel alleen voor het aantal vierkante meters dak- en/of muuroppervlak dat wordt geïsoleerd.  

Correct en veilig verwijderen

Om voor de extra premie in aanmerking te komen, moet u de asbestverwijdering correct en veilig laten uitvoeren. Dat betekent: een beroep doen op een aannemer die werkt volgens de Code van goede praktijk van de OVAM en met werknemers die de juiste opleiding volgden. Daarnaast moet u even de haalbaarheid van een PV-installatie of zonneboiler nagaan via de online zonnekaart. Hebt u daar al informatie over, dan moet u dat kunnen aantonen.   

Asbestveilig Vlaanderen

Het Vlaamse actieplan Asbestafbouw streeft naar het asbestveilig maken van Vlaanderen tegen 2040 en naar een verwijdering van alle asbestdaken en -gevels tegen 2034. Dat betekent dat we jaarlijks een aanzienlijk aantal asbest(onder)daken en gevels van woningen, appartementsgebouwen en andere gebouwen moeten vervangen. Om een dak of buitenmuur te isoleren, kan het nodig zijn om het onderdak of de buitenbekleding te verwijderen. Sowieso biedt het isoleren van het dak of de buitenmuur een ideaal moment om het asbesthoudende materiaal te verwijderen.  

Meer info

Meer informatie en de voorwaarden om voor de premie in aanmerking te komen, vindt u op energiesparen.be/maatregelen-waarvoor-er-energiepremies-zijn-in-2021.

Lees hier  de reactie van de OVAM op de reportage van de VRT Factcheckers over asbestophaling aan huis.