FAQ duurzame evenementen

Wetgeving cateringmateriaal

Wordt de wetgeving automatisch omgezet in de gemeenten? Of is elke gemeente verplicht om deze afzonderlijke om te zetten in plaatselijke regelgeving?

De nieuwe bepalingen van VLAREMA zijn van kracht sinds 17 juni 2019 en automatisch van toepassing op de gemeenten.

Wie van de gemeente moet de handhaving uitvoeren?

De lokale toezichthouders aangesteld overeenkomstig het handhavingsdecreet en de lokale politie kunnen handhaven op de naleving van de bepalingen van VLAREMA.

Mogen gemeenten strenger gaan dan de wetgeving voorschrijft? M.a.w. mogen zij beslissen dat op openbare domeinen op hun grondgebied elk evenement verplicht met herbruikbare bekers moet doorgaan?

Een totaalverbod op het gebruik van wegwerpbekers op een event in een openbare ruimte ligt in de lijn van wat het Vlaamse beleid beoogt. Namelijk een afbouw van het gebruik van wegwerpmateriaal, te starten met een totaalverbod bij overheden, en met een streng retoursysteem voor niet-overheden (90 % retour vanaf 2020 en 95 % retour vanaf 2022).

Het is echter niet volledig juridisch sluitend wanneer je als lokale overheid strenger optreedt dan wat de Vlaamse wetgeving bepaalt. De OVAM onderzoekt momenteel de mogelijkheid om in een toekomstige wijziging van VLAREMA expliciet de mogelijkheid te geven aan gemeenten om strenger te gaan.

De wetgeving zegt dat de minister uitzonderingen kan maken als het verbod in kwestie voor bepaalde types cateringmateriaal in bepaalde toepassingen niet zal leiden tot milieuwinst. Wie kan zo’n een uitzondering aanvragen?

Alle evenementorganisatoren of de sector die drankverpakkingen op de markt brengt.

a. Wat is de procedure hiervoor?

Er is geen procedure bepaald in de wetgeving.

b.Indien ze wordt toegestaan, hoe verhoudt een stad en haar eigen reglementering zich tot deze uitzondering?

Zie antwoord vraag 4 ‘Mogen gemeenten strenger gaan dan de wetgeving voorschrijft?’. De toegestane uitzondering moet gevolgd worden door de gemeenten.

Ik ben een vereniging, kom ik in aanmerking voor de subsidieprocedure herbruikbare bekers?

Neen, enkel lokale besturen kunnen hier gebruik van maken. Lokale besturen zijn: gemeenten, gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, verenigingen van steden en gemeenten, provincies en provinciebedrijven. Bij twijfel contacteer subsidies@ovam.be.

Meer info over de subsidieprocedure op https://www.ovam.be/subsidies-en-ondersteuning

Ik ben een drankaanbieder op een kermis, braderij of (jaar)markt. Mag ik nog drank in wegwerpverpakking aanbieden?

Het is aan de eventorganisator om ervoor te zorgen dat de nodige afspraken zijn gemaakt met alle aanbieders van dranken die binnen een afgebakende evenementenzone zitten. De eventorganisator is de eindverantwoordelijke voor de naleving van de regels over bekers en drankverpakkingen. Om te weten te komen welke maatregelen genomen zijn, neemt u contact op met de eventorganisator.

Mag de cafetaria van de gemeentelijke sporthal of het gemeentelijk zwembad nog wegwerp aanbieden tijdens de dagdagelijkse werking? (We spreken hier niet over evenementen)

Ja. Of de cafetaria nu uitgebaat wordt door een zelfstandige of door de gemeente zelf, petflesjes of blikjes mogen hier nog aangeboden worden op voorwaarde dat voldoende pmd-vuilnisbakken een goede sortering kunnen garanderen.