FAQ protocol scholen

Komt mijn school in aanmerking?

De volgende scholen komen in aanmerking voor het protocol scholen:

 • het niet hoger gesubsidieerd onderwijs,
 • de Centra voor Leerlingenbegeleiding,
 • de internaten die in aanmerking komen voor reguliere subsidies van AGION.

Komen niet in aanmerking:

 • DBF(M)-constructies (bvb scholen van morgen) Let op: enkel het deel waarop Scholen Van Morgen een zakelijk recht vestigt komt niet in aanmerking

Hoe moet ik me aanmelden in het protocol scholen?

Om te genieten van deze subsidie moet uw school zich aanmelden met een specifiek aanmeldingsmeldingsformulier. De aanpak verloopt in samenwerking tussen de OVAM en AGIOn.

Kan ik kosten die we zelf maakten terugvragen?

De regeling voorziet niet in het terugbetalen van door de scholen gemaakte kosten. De factuur voor de bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken die de OVAM zelf aan het schoolbestuur bezorgt, vormt de basis voor de terugvordering bij AGIOn. Op deze factuur geeft de OVAM reeds 30% subsidie voor facturatie. Bij AGIOn kunt u bijkomend een subsidie verkrijgen van 60 tot 70% voor de bodemsaneringswerken.

Is alles gratis?

Nee, de school moet steeds nog een deel van de bodemonderzoeken en -sanering betalen.

Eenmaal de vervuiling is vastgesteld en uw school zich heeft aangemeld, wordt een prioriteit van aanpak afgesproken tussen de school, AGIOn en de OVAM in functie van praktische en financiële gegevens, waarna de aanpak met subsidiëring volgt.

Alles is me niet zo duidelijk, kan ik meer uitleg krijgen?

Ja, dat kan. In groep of individueel.  U kunt ook uw vraag stellen via onderstaand e-mailadres. Meer informatie kunt u ook hier terugvinden.

 

Hoe weet ik wanneer mijn school aan de beurt is?

De OVAM maakt een prioriteitenindex op basis van:

 • geplande bouwwerken,
 • de aanmeldingsdatum,
 • de milieutechnische gegevens van het reeds uitgevoerde bodemonderzoek.

De OVAM zal de volgorde van deze lijst aanhouden tenzij er een dringende noodzaak is om een school voorrang te geven. Vergeet dus niet om de OVAM op de hoogte te stellen van belangrijke bouwwerken!

Zodra de OVAM een concreter zicht heeft op de timing van de uitvoering van verdere stappen in het bodemonderzoek, zal de door de OVAM aangestelde bodemsaneringsdeskundige de school hiervan op de hoogte brengen.

Hoe reageer ik op ongeruste ouders bij het bekend raken van de verontreiniging?

De OVAM kan voor de bodemverontreiniging of bodemsanering op uw school:

 • posters voorzien met meer duiding en achtergrondinformatie;
 • een toelichting komen geven;
 • informatie voorzien die u op uw website kunt plaatsen.

De OVAM plaatst ook in bepaalde stadia van het bodemonderzoek en bodemsanering een informatiefiche op haar website, onder succesverhalen bij scholen.

Wordt er voldoende rekening gehouden met de verkeersdrukte in en rond de school op bepaalde tijdstippen?

Uiteraard. Bij de uitvoering van bodemsaneringswerken moeten volgende zaken minimaal ter beschikking zijn:

 • veiligheids-en gezondheidsplan,
 • verkeerscirculatieplan,
 • ...

De school zal ook tijdig bevraagd worden over de aankomst- en vertrektijden voor kinderen en jongeren en andere specifieke plaatselijke verkeersproblemen. Hier zal in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden worden.

Contact

 Als u als school nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren via scholen@ovam.be