Federale wetgeving

De Wet van 21 december 1998 op de productnormen  reglementeert de normen waaraan producten moeten voldoen voordat ze op de markt komen. Het gaat hierbij om normen om het leefmilieu, de volksgezondheid en werknemers te beschermen tegen schadelijke effecten van producten, stoffen en preparaten.