FISSAC

Horizon 2020 - FISSAC - Europa

Industriële symbiose tussen bedrijven in de bouw- en sloopsector

De OVAM is partner in het EU onderzoeksproject FISSAC. FISSAC staat voor ‘Fostering industrial Symbiosis for a sustainable Resource intensive industry across the extended Construction Value Chain’. Concreet bevordert dit project industriële symbiose door bedrijven in de bouw en sloopsector een model en platform te bieden dat informatie-uitwisseling en afstemming over het gebruik van afvalstromen vereenvoudigt, maar ook  productgaranties voor eco-innovatieve materialen biedt en de haalbaarheid van hun productie op ware schaal aantoont.

Het project startte in september 2015 en kadert in het EU subsidieprogramma HORIZON 2020 (subsidieovereenkomst Nr. 642154).

Industriële symbiose

Industiële symbiose‘Symbiose’ is een relatie in de natuur, waar twee of meer soorten materiaal, energie of informatie uitwisselen op een wederzijds voordelige manier.

Industriële symbiose brengt bedrijven samen die op een innovatieve manier de afvalstromen van de ene als grondstof voor de andere inzetten.  Lokale of regionale industriële symbiose kan de nood aan primaire grondstoffen inperken en afvalverwerking verminderen. Het draagt bij tot het sluiten van de materialenkringloop.

Om deze industriële symbiose in de praktijk te brengen, is inzicht nodig in een veelheid van factoren, zoals:

•             Milieu en sociale impact
•             Harmonisatie van technologieën, processen en beleid
•             Engagement van de sociale maatschappij voor een circulaire economie op Europees niveau
•             Informatie over afvalstromen
•             Technologie voor afvalverwerking
•             Business modellen en coördinatie tussen actoren binnen de waardeketen. 

Dit is de uitdaging die het FISSAC-project aangaat. Gedurende 54 maanden zetten 26 partners uit 9 landen hun schouders onder dit project. 

9 landen FISSACZij onderzoeken

  •  de productieprocessen,
  •  de validatie van de producten,
  •  de methodiek om tot symbiose te komen, en
  •  de creatie van een software platform.

 

 

 

OVAM binnen het partnerschap

De OVAM heeft een jarenlange ervaring met afvalverwerking en gaat ook de uitdaging van de circulaire economie niet uit de weg. Als enige overheid binnen een ruim en gevarieerd partnerschap draagt zij bij om de sociale dimensie van industriële symbiose in kaart te brengen en na te gaan hoe niet-technische belemmeringen voor symbiose kunnen worden overwonnen.  Via overleg met haar stakeholders in de bouw- en sloopsector wordt het aangeboden model  op zijn merites getoetst en zo nodig bijgestuurd. Living labs in de verschillende deelnemende landen moeten de ‘kopieerbaarheid’ van het model over de grenzen heen testen. Elk regelgevend kader is hierbij een bepalende factor.

De OVAM draagt ook in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van het software platform dat informatie-uitwisseling en symbiose mogelijk moet maken. Met haar symbiose platform dat binnen Vlaanderen in 2012 van start ging, heeft de OVAM veel ervaring met de praktische werking en de haalbaarheid van zo'n platform.

Horizon 2020

HORIZON 2020 is het financieel instrument van de Europese Commissie voor ondersteuning van activiteiten op het vlak van onderzoek en innovatie binnen de EU. Dit onderzoeksprogramma draagt bij tot de creatie van groei en werkgelegenheid in Europa. HORIZON 2020 richt zich tot private en publieke actoren, zoals o.a. onderzoekers, bedrijven, kmo's, NGO’s en overheden die samenwerken op het vlak van onderzoek en innovatie rond prioritaire thema’s van de EU.

Meer info op: www.fissacproject.eu

Contact

Philippe Van de  Velde
Eindverwerking en Bouw
0032 15 284 143

 
Arianne Acke
Beleidsinnovatie
0032 15 284 579