Gandhiwijk in Mechelen

Casestudy ontwerp van gebouwen in functie van aanpasbaarheid: Mahatma Gandhiwijk Mechelen juni 2013).

Gandhiwijk Mechelen

VUB, VITO en KU Leuven werkten in opdracht van de OVAM samen met de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen. Voor de Mahatma Ghandiwijk, een te vernieuwen sociale woonwijk, onderzocht men hoe de gebouwen op verschillende niveaus veranderingsgericht ontworpen kunnen worden. Veranderingsgerichte bouwoplossingen maken aanpassingen van gebouwen op een eenvoudige manier mogelijk, waardoor die blijven voldoen aan de steeds veranderende noden van de gebruikers en de maatschappij. Veranderingsgericht bouwen maakt het mogelijk bouwelementen en -componenten te hergebruiken. Dat heeft een gunstig effect op het materialengebruik in de bouwsector. De casestudie over de Mahatma Gandhiwijk geeft voorbeelden van dynamische oplossingen, en formuleert beleidsaanbevelingen.

Vertrekkend van een geïntegreerd duurzaamheidsadvies, is het belangrijk bouwoplossingen te selecteren die niet alleen gekenmerkt worden door een lage initiële milieu-impact en lage financiële kosten, maar ook een meerwaarde bieden bij periodieke vervangingen, onderhoud en aanpassingen die eigen zijn aan iedere woning. Maar zelden wordt er tijdens het ontwerpen rekening gehouden met zowel verwachte als onvoorzienbare veranderingen over de lange levensduur van de meeste gebouwen. Dit vereist een geïntegreerde ontwerpaanpak waarbij de noden van zowel de bouwheer (hier sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en in het bijzonder Woonpunt Mechelen) als de gebruikers (hier de bewoners) en de plichten van ondermeer de ontwerpers (zoals architecten en studiebureaus), aannemers en gebouwbeheerders meegenomen worden in het ontwerpproces.

De casestudie 'ontwerp van gebouwen in functie van aanpasbaarheid: Mahatma Gandhiwijk Mechelen' wil een beter inzicht bieden in veranderingsgerichte bouwoplossingen, ze (beperkt) evalueren en gerichte aanbevelingen formuleren. De opwaardering van de Gandhiwijk, in het bijzonder het nieuwbouwproject van KPW Architecten op Perceel 1 (fase I), wordt als onderzoekscase genomen om deze opdracht te vervullen.

Casestudy Gandhiwijk