Gassite ‘Voormalige boter- en melkfabriek met atelier voor gasproductie in Oostkamp'

Waar is deze gassite gelegen?

Deze gassite is gelegen aan de Nieuwburghstraat en de Kaleshoel in Oostkamp. De site omvat 9 kadastrale percelen. Deze vindt u op het detailplan bij de publicaties.

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

Op het terrein was er van in de 19de eeuw tot tweede helft 20ste eeuw een boter- en melkfabriek met een atelier voor gasproductie gevestigd. De gashouders werden vermoedelijk vóór 1950 afgebroken.

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

De percelen zijn opgenomen in de site 'Voormalige boter- en melkfabriek met atelier voor gasproductie in Oostkamp'. Op 10 mei 2013 werd deze site via een besluit van de OVAM gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit terug bij de publicaties. U vindt er eveneens een lijst met de betrokken percelen.

Deze site-aanpak heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo kunt u na de publicatie van het site-besluit in het Belgische staatsblad uw grond vrij overdragen (voor zover er geen andere activiteiten aanwezig zijn (geweest) waar bodemonderzoek voor noodzakelijk is). Daarnaast neemt de OVAM de onderzoeken voor haar rekening. Omdat de fabriek op meerdere percelen lag, voert de OVAM een site-onderzoek uit. Wijst dit onderzoek uit dat bodemsanering nodig is, dan zal de OVAM ook voor deze sanering als opdrachtgever optreden en deze financieren. Meer uitleg hierover vindt u via onderstaande link.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Omdat gassites gekenmerkt worden door eenzelfde type verontreiniging en veelal gelegen zijn in sterk verstedelijkt gebied, besliste de OVAM om deze sites versneld aan te pakken.

Algemene uitleg over gassites vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Voor deze gassite werd een uitgebreid historisch onderzoek uitgevoerd aangevuld met een beperkte staalname. Deze (beperkte) onderzoeksinspanningen tonen voor geen enkele parameter concentraties boven de richtwaarden aan. Er wordt een uitgebreider gassite-onderzoek uitgevoerd.

Wat is de tijdsplanning?

Momenteel werkt de OVAM aan een bestek waardoor er een site-onderzoek kan uitgevoerd worden.

Wie is wie?

projectverantwoordelijke bij de OVAM:

Heeft u nog vragen?

Voor vragen of meer info, kunt u de projectverantwoordelijken bij de OVAM contacteren. We vragen u om dan steeds het dossiernummer 13037-4 te vermelden.

 

 

Contact

Projectverantwoordelijke bij de OVAM:
Tim Lieben
ambtshalve@ovam.be
Dossiernummer: 13037-4