Gassite ‘Voormalige gasfabriek, Molenstraat in Middelkerke'

Waar is deze gassite gelegen?

Deze gassite is gelegen aan de Molenstraat in Middelkerke. De site omvat 4 kadastrale percelen. U vindt ze terug op het detailplan bij de publicaties.

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

Op de gronden gelegen aan de Molenstraat in Middelkerke was een gasfabriek met 1 gashouder actief. Het gas werd gebruikt voor verlichting en verwarming. Nadien zijn nog 2 bijkomende gashouders gebouwd. De afbraak van de gashouders vond plaats in de jaren 1953 en 1986.

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

De percelen zijn opgenomen in de site 'Voormalige gasfabriek, Molenstraat in Middelkerke'. Op 8 januari 2014 werd deze site via een besluit van de OVAM gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit terug bij de publicaties. U vindt er eveneens een lijst met de betrokken percelen.

Deze site-aanpak heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo kunt u na de publicatie van het site-besluit in het Belgische staatsblad uw grond vrij overdragen (voor zover er geen andere activiteiten aanwezig zijn (geweest) waarvoor eveneens bodemonderzoek noodzakelijk is). Daarnaast neemt de OVAM de onderzoeken die noodzakelijk zijn voor haar rekening. Omdat de fabriek op meerdere percelen lag, voert de OVAM een site-onderzoek uit. Wijst dit onderzoek uit dat bodemsanering nodig is, dan zal de OVAM als opdrachtgever optreden voor de sanering  en deze  financieren. Meer uitleg hierover vindt u via onderstaande link.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier .

Omdat gassites gekenmerkt worden door eenzelfde type verontreiniging en veelal gelegen zijn in sterk verstedelijkt gebied, besliste de OVAM om deze sites versneld aan te pakken.

Algemene uitleg over gassites vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Voor deze gassite werd een uitgebreid historisch onderzoek uitgevoerd aangevuld met een beperkte staalname. Deze (beperkte) onderzoeksinspanningen tonen verhoogde waarden voor PAK's, lood, cyanides en minerale olie in het vaste deel van de aarde en voor arseen, benzeen, minerale olie en cyaniden in het grondwater. Er wordt een uitgebreider gassite-onderzoek uitgevoerd.

Wat is de tijdsplanning?

Momenteel werkt de OVAM aan een bestek waardoor er een site-onderzoek kan uitgevoerd worden.


Wie is wie?

projectverantwoordelijke bij de OVAM:

  • Inge De Vrieze
  • Kristel Declercq

bodemsaneringsdeskundige: ABO NV

Heeft u nog vragen?

Voor vragen of meer info, kunt u de projectverantwoordelijken bij de OVAM contacteren:

We vragen u om dan steeds het dossiernummer 34920 te vermelden.

Publicaties

Sitebesluit gassite Middelkerke

Detailplan gassite Middelkerke