Menen - Yvonne Serruysstraat - Gassite ‘Voormalige gasfabriek'

Waar is deze gassite gelegen?

Deze gassite is gelegen aan de Yvonne Serruysstraat in Menen. De site omvat 15 kadastrale percelen. Deze zijn aangeduid op het detailplan dat u terugvindt bij de publicaties.

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

Op de gronden gelegen aan de Yvonne Serruysstraat in Menen waren gashouders gelegen die behoorden tot de gasfabriek. De heer Valcke-Hage exploiteerde deze gasfabriek, die rond 1856 werd gebouwd. In de loop van de jaren kocht hij andere gronden ten westen van de Yvonne Serruysstraat en breidde de gasfabriek nog verder uit. In 1909 werd een bijkomende gashouder gebouwd. De eerste wereldoorlog veroorzaakte zware schade aan de installaties. Vanaf 1922 is de stad overgeschakeld op elektriciteit. De gashouder werd vermoedelijk afgebroken in 1981 bij aankoop van de grond door de stad Menen.

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

De percelen zijn opgenomen in de site 'Voormalige gasfabriek - Yvonne Serruysstraat in Menen'. Op 10 december 2013 werd deze site via een besluit van de OVAM gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit terug bij de publicaties. Hierin is eveneens een lijst met de betrokken percelen opgenomen.

Deze siteaanpak heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo kunt u na de publicatie van het sitebesluit in het Belgisch Staatsblad uw grond vrij overdragen (voor zover er geen andere activiteiten aanwezig zijn (geweest) waar eveneens bodemonderzoek voor noodzakelijk is). Ook zal de OVAM de onderzoeken die noodzakelijk zijn voor de voormalige activiteiten, op zich nemen. Omdat de fabriek op meerdere percelen lag, zal de OVAM een siteonderzoek uitvoeren. Als dit onderzoek uitwijst dat bodemsanering nodig is, zal de OVAM voor deze sanering als opdrachtgever optreden en deze financieren. Meer uitleg hierover kunt u terugvinden via onderstaande link (woonzones).

Algemene uitleg over woonzones kunt u hier terugvinden.

Omdat gassites allen gekenmerkt worden door eenzelfde type verontreiniging en veelal gelegen zijn in sterk verstedelijkt gebied, heeft de OVAM geopteerd om deze sites versneld aan te pakken.

Algemene uitleg over gassites kunt u hier terugvinden.

Op het terrein ten westen van deze site lag vroeger de gasfabriek. Hierop is Eandis momenteel een bodemsanering aan het uitvoeren.

Wat zijn de resultaten?

Voor deze gassite werd in 2016 een siteonderzoek uitgevoerd. Het siteondezoek heeft als doel de omvang van de bodemverontreiniging en de risico's die ervan uitgaan te bepalen. Uit het siteonderzoek bleek dat er geen bodemsanering nodig is.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke OVAM: Kristel Declercq

EBSD: ABO

 

 

Contact

Projectverantwoordelijke OVAM:

Kristel Declercq
015 284 254
ambtshalve@ovam.be
 

Dossiernummer 14073-5