Gebruik van bodemmaterialen - Vakinformatie

Algemene informatie rond het grondverzet en de wettelijke verplichtingen bij het gebruik van bodemmaterialen vindt u in de veel gestelde vragen (FAQ).

In de uitvoeringsbepalingen voor het gebruik van bodemmaterialen van het Bodemdecreet en VLAREBO is vaak sprake van codes van goede praktijk en van standaardprocedures. De codes van goede praktijk en standaardprocedures zijn per ministerieel besluit (MB) door de Vlaamse minister van Leefmilieu vastgesteld:

Voor het gebruik van bodemmaterialen voor bouwkundig bodemgebruik en in een vormvast product stelt de Vlaamse minister voor Leefmilieu een lijst van toepassingen vast die in aanmerking komen.

Naast de door de Vlaamse minister van Leefmilieu goedgekeurde codes van goede praktijk en standaardprocedures stelt de OVAM ook nog navolgende codes van goede praktijk ter beschikking. Deze codes ondersteunen de goede werking van de grondverzetsregeling:

Voor het opvullen van een groeve of graverij met niet-verontreinigde bodemmaterialen kan, mits toegestaan in de milieuvergunning, bodemmaterialen worden gebruikt die niet voldoet aan de waarden voor vrij gebruik.  De exploitant moet door middel van een studie het bewijs leveren dat het gebruik van de bodemmaterialen geen verontreiniging en extra risico oplevert. De richtlijnen voor de uitvoering van de studie zijn:

Adresboeken:

Contact

OVAM - Klantenbeheer
015 284 458
grondverzet@ovam.be

Grondbank

Grondwijzer