Gemeentelijke benchmarktool

Wat

De OVAM ontwikkelde een tool om lokale besturen de mogelijkheid te bieden hun afval- en bodemcijfers te benchmarken met andere gemeenten. Deze actie kadert in het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.

Voor wie

De benchmarktool biedt u de mogelijkheid om op een eenvoudige en aantrekkelijke manier inzicht te verwerven in uw afval- en bodemresultaten en u kan er inspiratie vinden door uw eigen cijfers en maatregelen te vergelijken met elke andere Vlaamse gemeente zoals uw buurgemeente(n), gemeente(n) binnen uw intercommunale of Belfius-cluster, alsook met het Vlaamse gemiddelde.

Welke gegevens

Om de benchmark te voeden, zijn betrouwbare gegevens nodig. Wij gebruiken hiervoor de cijfers en gegevens die u jaarlijks rapporteert, hoofdzakelijk via de online enquête huishoudelijke afvalstoffen en de bijhorende online vragenlijst. Daarnaast gebruiken we maximaal bestaande databronnen. De correctheid van de data in de benchmarktool hangt dus nauw samen met een correcte rapportering.

Uw data worden u dus opnieuw aangeboden maar dan op een manier waarop u kan leren door uw resultaten te vergelijken met die van andere gemeenten. De benchmark is in eerste instantie een werkinstrument, waarmee u en uw intercommunale aan de slag kunnen. Ziet u opmerkelijke verschillen tussen gemeenten? Dan kan u via “beleidsindicatoren” nagaan welke beleidsmaatregelen andere gemeenten inzetten om die resultaten te bereiken.

De benchmarktool bevat enkel openbare informatie. De restafvalcijfers van elke gemeente werden in het verleden ook reeds door de OVAM gepubliceerd. De cijfers betreffende de selectieve inzameling niet omdat, zeker in intercommunales waar de inwoners op alle intercommunale recyclageparken terecht kunnen, op de cijfers per gemeente een zekere foutmarge zit. Hiermee dient u rekening te houden.

De toepassing

De OVAM beperkt de toegang tot de benchmarktool tot de lokale besturen: steden en gemeenten, intercommunales en VVSG/Interafval. 

U krijgt toegang tot de benchmark via het OVAM-gebruikersbeheer. Bestaande logins krijgen automatisch toegang. Contactpersonen uit de online enquête zonder login sturen we een mail om een login aan te maken. Nieuwe gebruikers krijgen toegang van de beheerder binnen hun organisatie.

Resultaten

Benieuwd naar de resultaten? U kan al uw  gegevens bekijken en vergelijken in de Benchmarktool. We voegen de gegevens van de lopende enquête zo snel mogelijk toe.

Let er wel op de benchmarktool via Google Chrome te openen.  Enkel via deze browser loopt de tool foutloos.

gemeentelijke benchmarktool
Contact

015 284 459

benchmark@ovam.be