Gemeentelijke Inventaris

De gemeente stelt een Gemeentelijke Inventaris op van de risicogronden en wisselt deze uit met de OVAM.  Dit vormt de basis voor het afleveren van correcte bodemattesten. Zo kent de OVAM de gronden waar er eventueel nog een bodemonderzoek moet gebeuren. Omgekeerd zorgt deze datauitwisseling ervoor dat de gemeenten zelf een beter overzicht verkrijgen van mogelijk verontreinigde gronden op hun grondgebied.

advies op maat GI
De OVAM streeft samen met u naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en een propere bodem in Vlaanderen. Hoe we dat in het verleden samen met lokale besturen al deden, leest u in 1 van onze vele cases.