Gent - Muidelaan - Sassevaartstraat - Dok-Noord: gassite ‘Voormalige vlasspinnerij met stoommachine en gashouder'

Waar is deze gassite gelegen?

Deze gassite is gelegen aan de Muidelaan, de Sassevaartstraat en Dok-Noord in Gent. De site omvat 5 kadastrale percelen. U vindt deze op het detailplan bij de publicaties.

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

Op de gronden gelegen aan de Muidelaan, de Sassevaartstraat en Dok-Noord in Gent was vanaf 1855 een vlasspinnerij met stoommachine actief. De stoommachine werd vermoedelijk aangedreven met gas vermits op het terrein eveneens een gashouder opgericht werd. Op basis van de mutatieschetsen blijkt dat de gashouder verwijderd werd in 1895.

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

De percelen zijn opgenomen in de site 'Voormalige vlasspinnerij met stoommachine en gashouder, Muidelaan, Sassevaartstraat, Dok-Noord in Gent'. Op 7 oktober 2013 werd deze site via een besluit van de OVAM gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit terug bij de publicaties. U vindt er eveneens een lijst met de betrokken percelen.

Deze site-aanpak heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo kunt u na de publicatie van het sitebesluit in het Belgisch staatsblad uw grond vrij overdragen (voor zover er geen andere activiteiten aanwezig zijn (geweest) waar er eveneens bodemonderzoek voor noodzakelijk is). Daarnaast neemt de OVAM de onderzoeken voor haar rekening. Omdat de fabriek op meerdere percelen lag, voert de OVAM een site-onderzoek uit. Wijst dit onderzoek uit dat bodemsanering nodig is, dan treedt de OVAM ook voor deze sanering als opdrachtgever op en financiert ze deze. Meer uitleg hierover vindt u via onderstaande link (woonzones).

Klik hier voor algemene uitleg over woonzones.

Omdat gassites gekenmerkt worden door eenzelfde type verontreiniging en veelal gelegen zijn in sterk verstedelijkt gebied, besliste de OVAM om deze sites versneld aan te pakken.

Klik hier voor algemene info over gassites.

Wat zijn de resultaten?

Voor deze gassite werd een uitgebreid historisch onderzoek uitgevoerd aangevuld met een beperkte staalname. Deze (beperkte) onderzoeksinspanningen tonen verhoogde concentraties lood en arseen in het grondwater. Er wordt een uitgebreider gassite-onderzoek uitgevoerd.

Wat is de tijdsplanning?

Momenteel werkt de OVAM aan een bestek waardoor er een site-onderzoek kan uitgevoerd worden.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke OVAM: Kathleen De Muer