Gezonde bodem vraagt multidisciplinaire aanpak

  • 11 februari 2021

Met het project ‘Bouwen op/aan gezonde bodem' sloegen Grondbank, Immoterrae, Vlaco en GLDC de handen in mekaar. Met steun van Vlaanderen Circulair en de OVAM. Hun missie: de verschillende stakeholders betrekken bij grondwerken, hen bewust maken van het belang van een gezonde bodem en concrete oplossingen aanreiken om bodemzorg te integreren in de uitvoering van grondwerken.

Om de verschillende betrokkenen binnen de keten te sensibiliseren, te informeren en concrete richtlijnen aan te bieden, ontwikkelden de projectpartners technische fiches en leidraden. In november vorig jaar volgde een webinar, dat meer dan 180 stakeholders aantrok. Zij werken nu een aantal actiepunten uit om de resultaten van het project verder in de praktijk te brengen.

Multidisciplinaire aanpak

Duurzaam omgaan met bodem binnen het kader van een bouw- of infrastructuurproject kan niet zonder samenwerking. Minstens moeten de verschillende betrokken actoren zich bewust zijn van de impact van hun activiteiten op de uiteindelijke kwaliteit van de bodem. 

Via een multidisciplinaire aanpak kan elke schakel in de keten zijn waardevolle bijdrage leveren en kunnen de verschillende (onder)aannemers elkaar versterken. Dat begint al in de ontwerpfase. Door na te denken over het verbeteren of in stand houden van de bodemkwaliteit kunnen opdrachtgever en ontwerper concrete maatregelen opnemen in het lastenboek, voor de verschillende deelaspecten. 

Evengoed is het belangrijk om de 'ontvangers' van de grondoverschotten nauwer te betrekken. De grondverzetsregeling focust vandaag vooral op het terrein waar de gronden vrijkomen en minder op het terrein waar ze opnieuw gebruikt worden. Er is nood aan een kader dat naast bodemverontreiniging ook met andere parameters rekening houdt, afgestemd op de toekomstige bodemfunctie, menen de projectpartners.

Hou de website in de gaten

De resultaten van 'Bouwen op/aan gezonde bodem' worden ter beschikking gesteld op www.grondbank.be/nl/kenniscentrum/bodemzorg/algemeen.