Gezondheidsrisico's

Bent u met asbest in aanraking gekomen? U loopt vooral een risico om ziek te worden als u:

  • veel asbestvezels hebt ingeademd;
  • herhaaldelijk asbestvezels hebt ingeademd.
  • rookt en asbestvezels hebt ingeademd

De symptomen van een asbestziekte treden meestal pas laat op, vaak zo'n dertig à veertig jaar na de blootstelling. In België hebben asbestslachtoffers onder bepaalde voorwaarden recht op een schadevergoeding van het Asbestfonds.

Wanneer is asbest gevaarlijk?

Asbest inademen

Asbest is alleen gevaarlijk als u losse asbestvezels inademt. De vezels zijn niet met het blote oog te zien en kunnen vrijkomen bij de beschadiging van asbesthoudend materiaal, bijvoorbeeld in de vorm van stof. Neem daarom altijd de juiste voorzorgsmaatregelen als u asbest verwijdert. Bij het inademen dringen asbestvezels zeer diep in de longen, wat ernstige ziektes kan veroorzaken.

Asbest inslikken of aanraken

Asbestvezels inslikken of aanraken (contact met de huid) is volgens de huidige inzichten niet gevaarlijk. Toch wast u best uw handen als u asbestvezels hebt aangeraakt. Zo voorkomt u dat u alsnog vezels inademt.

Herhaalde blootstelling

Hoe vaker u wordt blootgesteld aan asbestvezels, hoe meer risico u loopt om ziek te worden. Zeker wie herhaaldelijk in contact komt met hoge concentraties asbestvezels kan een asbestziekte krijgen. In combinatie met roken lopende de risico’s door het inademen van asbest sterk op. De genetische gevoeligheid speelt ook een rol en verschilt van mens tot mens

Opgelet: ook een korte blootstelling aan asbestvezels kan gevaarlijk zijn. Maar dat betekent niet dat u sowieso ziek wordt door één keer asbesthoudend stof in te ademen. Vergelijk het met roken: een kettingroker loopt een groter risico op longkanker dan iemand die maar even gerookt heeft.

Ik ben blootgesteld aan asbest

Eenmalig contact

Vermoedt u dat u asbestvezels hebt ingeademd? Het is niet nodig om bij een dokter langs te gaan, zeker niet als u maar één keer bent blootgesteld. Dat komt omdat er voorlopig nog geen geschikte medische test bestaat die asbestvezels in het lichaam kan opsporen.

Een röntgenonderzoek of een biopsie kan dus niet voorspellen of u risico loopt op een asbestziekte. Beide onderzoeken zijn bovendien belastend voor de gezondheid.

Regelmatig contact

Komt u voor uw beroep regelmatig in contact met asbesthoudende materialen? Dan kan een preventieve medische screening zinvol zijn. Het is wel belangrijk om te weten dat er voor veel asbestziektes nog geen genezende behandeling bestaat.

Symptomen asbestziektes

De eerste symptomen van een asbestziekte treden meestal pas op zo’n dertig à veertig jaar na de blootstelling aan asbest. U ervaart dus geen ziekteverschijnselen in de eerste jaren nadat u asbestvezels hebt ingeademd.

Twijfelt u of u symptomen van een asbestziekte ervaart? Neem dan contact op met uw huisarts of de medische milieudeskundige in uw regio.

Asbestziektes

Het inademen van asbestvezels kan verschillende ziektes veroorzaken, vooral in de longen en de luchtwegen.

Mesothelioom

Een mesothelioom is een kwaadaardige tumor aan het borst- of buikvlies. De ziekte wordt bijna altijd door asbest veroorzaakt, er is geen verband met roken. Het duurt gemiddeld zo’n veertig jaar voor de blootstelling aan asbestvezels een mesothelioom uitlokt. Er bestaat voorlopig nog geen genezende behandeling. Wie getroffen is door de ziekte, overlijdt meestal binnen de twee jaar na de diagnose.

Asbestose

Asbestose is een aandoening waarbij er littekenweefsel ontstaat in de longen. Een patiënt met asbestose ervaart ademhalingsmoeilijkheden en is gevoeliger voor infecties. De ziekte treft vooral mensen die voor hun beroep in contact komen of kwamen met asbest, doorgaans zo’n tien à twintig jaar na de blootstelling. Er worden in België nog maar weinig nieuwe diagnoses van asbestose gesteld.

Pleurale plaques

Pleurale plaques zijn verdikkingen van het borstvlies die kunnen verkalken. De aandoening ontstaat zo’n vijftien à twintig jaar na de blootstelling aan asbestvezels, enkel bij mensen die voor hun beroep met asbest in aanraking kwamen. Wie pleurale plaques heeft, merkt daar bijna nooit iets van.

Longkanker

Longkanker wordt vooral veroorzaakt door roken. Maar (passieve) rokers die ook asbestvezels hebben ingeademd, lopen nog een groter risico om de aandoening te krijgen. Het duurt doorgaans tien à twintig jaar – of langer – voor sigarettenrook en asbest longkanker veroorzaken.

Strottenhoofd- en eierstokkanker

Zowel strottenhoofdkanker als eierstokkanker kan veroorzaakt worden door asbest.

Meer info over deze ziektes?   Neem dan contact op met uw huisarts of de medische milieudeskundige in uw regio.

Asbestslachtoffers in België

Geen exacte cijfers

Er bestaan geen exacte cijfers van het jaarlijkse aantal asbestslachtoffers in België. Op basis van de geregistreerde gevallen van mesothelioom en longkanker is wel een schatting mogelijk.

In 2016 werden in ons land zo’n 271 diagnoses van mesothelioom gesteld. Maar veruit de meeste asbestslachtoffers zitten verborgen in de statistieken over longkanker. Ongeveer 12 procent van de longkankers zou veroorzaakt of versterkt zijn door asbest, wat overeenkomt met 980 gevallen in 2016.

Dat zou de teller voor 2016 op 1251 asbestslachtoffers brengen, meer dan het dubbele van het jaarlijkse aantal verkeersdoden in België. Het cijfer is wellicht een onderschatting: het aantal gevallen van asbestose en asbestgerelateerde strottenhoofd- en eierstokkankers zijn nog niet meegeteld. Bij de diagnose van kanker is het immers moeilijk om asbest aan te duiden als oorzaak.

Schadevergoeding via Asbestfonds

Bent u getroffen door een mesothelioom of door asbestose? Dan hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een schadevergoeding van het Asbestfonds, een onderdeel van het Fonds voor de beroepsziekten.

Ook wie niet voor zijn beroep werd blootgesteld aan asbest kan een schadevergoeding aanvragen. Bijvoorbeeld huisgenoten van iemand die met asbest werkte, omwonenden van een asbestverwerkend bedrijf of simpelweg: alle inwoners van België.

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor het  contactformulier asbest invullen.