Gips en gipskartonplaten

Inzamelsysteem

Diverse afvalsorteerders en containerdiensten zamelen gipsplaten van bouw- en sloopwerven afzonderlijk in. Ook op sommige gemeentelijke containerparken kunt u gipsplaten aanbieden. De gemengde inzameling van cellenbetonafval met gipsafval maakt de recyclage van gipsafval tot nieuw gips evenwel onmogelijk. De OVAM streeft ernaar om beide afvalstoffen gescheiden te laten inzamelen.

Gebruiksmogelijkheden

Voldoende zuiver gipsplatenafval kan worden afgevoerd naar een gespecialiseerde recyclage-installatie.

Men scheidt er het gips van het papier. Van het gips maakt men nieuwe gipskartonplaten, de papierresten gaan naar papierproducenten.
De recyclagetechniek staat op punt voor voldoende zuiver gipskartonafval.

Materiaaleisen voor recyclage

Het gipsafval:

 • moet absoluut asbestvrij zijn;
 • mag bestaan uit (ook brand- of waterwerende) gipskartonplaten;
 • mag ook bestaan uit gipstegels, –blokken of –pleisters;
 • mag geen pleister met kalk of paardenhaar bevatten;
 • mag niet bekleed zijn met isolatie of andere materialen zoals aluminium, laminaat, vinyl, lood;
 • mag droog of nat zijn;
 • mag nog spijkers of schroeven bevatten;
 • mag geverfd zijn;
 • mag geen resten van cellenbeton of silicaatzandsteen bevatten;
 • moet vrij zijn van cementplaten;
 • moet voldoende zuiver zijn en dus afzonderlijk gesloopt of gedemonteerd zijn.

Toekomst

De bouwsector gebruikt steeds meer gips.

De gipssector heeft in oktober 2009 een vrijwillige samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid afgesloten met concrete verbintenissen tot recyclage-inspanningen.
De grootschalige inzameling en recyclage van gipskartonafval van de sloopsector is in 2010 op kruissnelheid gekomen. 

Acties binnen beleidskader

In 2009 heeft de Belgisch-Luxemburgse Gipsvereniging (BLGV) een grootschalige verwerkingseenheid voor gipskartonafval in gebruik genomen. Men scheidt er het gipsafval van het karton. Men gebruikt het gipsafval als gipspoeder in de aangrenzende gipskartonfabriek. Voor het karton wordt een oplossing gezocht waarbij er recyclagepistes worden verkend om dit karton zo hoogwaardig mogelijk opnieuw in te zetten.

De BLGV heeft ook samen met andere betrokkenen (denuo, CASO, VCB) en met de OVAM een vrijwillige samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het sluiten van de materiaalkringloop van gips in de Vlaamse bouwsector.

In 2018 werd er zo ongeveer 45.000 ton gipsafval, waarvan ca. 17 000 ton 'postconsumer' gipsafval, gerecycleerd. Na een lichte terugval rond 2015 tekent zich de laatste jaren opnieuw een stijging af in de hoeveelheid ingezameld en gerecycleerd gipsafval.

Meer informatie vindt u op de pagina Gooi uw gipsafval niet langer weg.