Gips en gipskartonplaten

Inzamelsysteem

Diverse afvalsorteerders en containerdiensten zamelen gipsplaten van bouw- en sloopwerven afzonderlijk in. Ook op sommige gemeentelijke containerparken kunt u gipsplaten aanbieden. De gemengde inzameling van cellenbetonafval met gipsafval maakt de recyclage van gipsafval tot nieuw gips evenwel onmogelijk. De OVAM streeft ernaar om beide afvalstoffen gescheiden te laten inzamelen.

Gebruiksmogelijkheden

Voldoende zuiver gipsplatenafval kan worden afgevoerd naar een gespecialiseerde recyclage-installatie.

Men scheidt er het gips van het papier. Van het gips maakt men nieuwe gipskartonplaten, de papierresten gaan naar papierproducenten.
De recyclagetechniek staat op punt voor voldoende zuiver gipskartonafval.

Materiaaleisen voor recyclage

Het gipsafval:

 • moet absoluut asbestvrij zijn;
 • mag bestaan uit (ook brand- of waterwerende) gipskartonplaten;
 • mag ook bestaan uit gipstegels, –blokken of –pleisters;
 • mag geen pleister met kalk of paardenhaar bevatten;
 • mag niet bekleed zijn met isolatie of andere materialen zoals aluminium, laminaat, vinyl, lood;
 • mag droog of nat zijn;
 • mag nog spijkers of schroeven bevatten;
 • mag geverfd zijn;
 • mag geen resten van cellenbeton of silicaatzandsteen bevatten;
 • moeten vrij zijn van cementplaten;
 • moet voldoende zuiver zijn en dus afzonderlijk gesloopt of gedemonteerd zijn.

Toekomst

De bouwsector gebruikt steeds meer gips.

De gipssector heeft in oktober 2009 een vrijwillige samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid afgesloten met concrete verbintenissen tot recyclage-inspanningen.
De grootschalige inzameling en recyclage van gipskartonafval van de sloopsector is in 2010 op kruissnelheid gekomen. In de recyclage-installatie in Kallo werd in 2010 ca. 40 000 ton gipsafval verwerkt, waarvan ongeveer 15 000 ton "postconsumer" gipsafval.
Deze hoeveelheid is de laatste jaren quasi stabiel gebleven.

Acties binnen beleidskader

In 2009 heeft de Belgisch-Luxemburgse Gipsvereniging (BLGV) een grootschalige verwerkingseenheid voor gipskartonafval in gebruik genomen. Men scheidt er het gipsafval van het karton. Men gebruikt het gipsafval wordt als gipspoeder in de aangrenzende gipskartonfabriek, het karton gaat naar de papier- en kartonproducenten.

De BLGV heeft ook samen met andere betrokkenen (FEBEM, CASO, VCB) en met de OVAM een vrijwillige samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het sluiten van de materiaalkringloop van gips in de Vlaamse bouwsector.

In 2011 werd 40.000 ton gips gerecycleerd,, waarvan ca. 15 000 ton "postconsumer" gipsafval. Deze hoeveelheid is de laatste jaren ongeveer gelijk gebleven.

Meer informatie vindt u op de pagina Gooi uw gipsafval niet langer weg.

Contact

Ketenbeheer en lokale besturen
Bouw- en sloopafval
015 284 356
secretariaatkbl@ovam.be

New West Gipsum Recyclage
03 575 91 80
gipsrecyclage@blgv.be