Gooi uw gipsafval niet langer weg

Gipsproducten worden steeds meer gebruikt in de bouwsector. Ze zullen in de toekomst dus ook meer voorkomen in bouwafval.

Gooi uw gebruikte gipskartonplaten niet langer tussen het andere sloopafval. Gipsafval - ook van sloopwerken -  is sinds 2009 recycleerbaar als het voldoende zuiver is.

De Belgisch Luxemburgse Gips Vereniging beschikt in de Antwerpse haven over een installatie die gipsafval verwerkt tot een zuiver poeder. Hiermee maakt men nieuwe gipskartonplaten.

De inzameling van het afval gebeurt via afvalsorteerders en containerparken.

Sloop of demonteer het gebouw zodat het gipsafval minimaal verontreinigd is want niet alle gipsafval komt in aanmerking. Met isolatie of andere materialen bekleed afval kan men niet meer recycleren.

Voor meer informatie over gipsrecyclage en over wat wel en niet recycleerbaar is, kunt u terecht op gipsrecyclage@blgv.be.

De brochure BLGV 'Gips 100% recycleerbaar' kunt u downloaden op www.gyproc.be.

 


Gipsrecyclage installatie


Gipspoeder

Opslag gemalen gips