Grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

De grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen wordt geregeld door de Verordening 1013/2006/EG. De Verordening maakt onderscheid tussen afvalstoffen bestemd voor nuttige toepassing en afvalstoffen bestemd voor verwijdering. De afvalstoffen bestemd voor nuttige toepassing worden ingedeeld in de groene en de oranje lijst. Voor alle afvalstoffen bestemd voor verwijdering en voor afvalstoffen van de oranje lijst en voor niet-genoemde afvalstoffen, is een kennisgeving noodzakelijk.

Bij de uitvoer van afvalstoffen uit het Vlaamse Gewest, vraagt u een kennisgevingsnummer via http://www.ovam.be/evoa-webloket.

Bij een kennisgeving voor de invoer van afvalstoffen in het Vlaamse Gewest, neemt u voor het kennisgevingsdocument contact op met de bevoegde autoriteit van het land van verzending.

Afvalstoffen van de groene lijst die bestemd zijn voor nuttige toepassing, moeten vergezeld gaan van een document zoals vermeld in artikel 18 van de Verordening. De vorm en inhoud van het document staan vast. U vindt een bijlage VII document onderaan deze pagina.

Voor de invoer in de Europese Unie en de uitvoer uit de Europese Unie gelden er andere regels. In de "Handleiding voor grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen" vindt u meer informatie over de verschillende procedures. Er zijn  instructies opgenomen voor het correct indienen van een kennisgeving. U vindt er eveneens de uitgeschreven groene en oranje lijst.

 

Publicaties

 

Handleiding en instructies:

 

Bijlage VII document:

Contact

inuit@ovam.be
015 284 284