Grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

Voor de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen gelden Europese regels. Die regels zijn vastgelegd in de Europese Verordening 1013/2006/EG.

De verordening maakt onderscheid tussen afvalstoffen bestemd voor nuttige toepassing en afvalstoffen bestemd voor verwijdering.

De afvalstoffen bestemd voor nuttige toepassing worden ingedeeld in de groene en de oranje lijst.

U moet een toelating aanvragen voor uw grensoverschrijdend transport

  • voor alle afvalstoffen bestemd voor verwijdering 
  • voor afvalstoffen van de oranje lijst
  • voor niet-genoemde afvalstoffen bestemd voor nuttige toepassing.

U vraagt toelating door een kennisgevingsdossier in te dienen bij de autoriteit van het land van verzending. Bij de uitvoer van afvalstoffen uit het Vlaamse Gewest, dient u een kennisgevingsdossier in bij de OVAM. We moedigen u aan om daarvoor gebruik te maken van het EVOA-webloket.

Bij een kennisgeving voor de invoer van afvalstoffen in het Vlaamse Gewest, neemt u  contact op met de bevoegde autoriteit van het land van verzending.

Afvalstoffen van de groene lijst die bestemd zijn voor nuttige toepassing, moeten vergezeld gaan van een document zoals vermeld in artikel 18 van de Verordening. De vorm en inhoud van het document staan vast. U vindt een bijlage VII document onderaan deze pagina.

Voor de invoer in de Europese Unie en de uitvoer uit de Europese Unie gelden er andere regels. In de "Handleiding voor grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen" vindt u meer informatie over de verschillende procedures. Er zijn instructies opgenomen om een kennisgevingsdossier correct in te dienen. U vindt er eveneens de uitgeschreven groene en oranje lijst.

 

Publicaties

 

Handleiding en instructies:

 

Bijlage VII document:

Contact

inuit@ovam.be

015 284 319