Grondstofverklaringen

Een grondstofverklaring is vereist als u bepaalde afvalstoffen als grondstof wil gebruiken. Dat staat beschreven in VLAREMA.

Een grondstofverklaring vraagt u aan in het webloket voor grondstofverklaringen.

Vraagt u een grondstofverklaring aan voor het gebruik van gezuiverd afvalwater als irrigatiewater?

Op deze webpagina van de VMM vindt u de nodige informatie over de te volgen procedure.

Meer informatie over het gebruik van het webloket vindt u bij de veelgestelde vragen over het webloket. 

Meer informatie over de behandeling van aanvragen voor grondstofverklaringen vindt u in de handleiding. De procedure voor het bekomen van een grondstofverklaring is ook uitgebreid beschreven in afdeling 2.4 van het VLAREMA.

De handleiding voor zelfbeoordeling waarnaar verwezen wordt in artikel 2.6.4 van het VLAREMA zal eind dit jaar worden gepubliceerd op deze webpagina. Deze nieuwe handleiding zal de huidige "Handleiding Afval Grondstof" vervangen.

Stelt u zich de vraag: afval of niet? Dan vraagt u een grondstofverklaring aan.

Voor een aantal materialen gelden Europese einde-afval criteria. Voor deze materialen is een registratie vereist, door middel van het betreffende standaardformulier.

Alle documenten vindt u rechts van deze pagina onder Publicaties.

Links

Webloket voor grondstofverklaringen

Veelgestelde vragen en antwoorden over grondstofverklaringen

Vlaamse navigator milieuwetgeving

Lijst van erkende laboratoria

Webloket Registraties (voor een registratie volgens Europese eindeafvalcriteria)