Haacht-Wespelaar - Kruineikestraat 99


Waar is de site gelegen?

Het terrein is gelegen aan de Kruineikestraat 99 in Wespelaar.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

Het terrein is verontreinigd met minerale olie en VOCL's. De VOCl-verontreiniging is het gevolg van morsingen ter hoogte van ontvettingsbaden.

Hoe pakt de OVAM de bodemverontreiniging aan?

In 2004 werd door de eigenaar van het perceel een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd. Het vervolg was de opmaak van een bodemsaneringsproject. Omwille van de technische complexiteit van de verontreinigingstoestand waren een bijkomend brononderzoek en pilootproeven noodzakelijk om dit bodemsaneringsproject te kunnen opmaken. De eigenaar beschikte niet over voldoende cash-flow om dit bodemsaneringsproject op te stellen. De onzekerheid van de saneringskost hypothekeerde een vlotte vooruitgang van het dossier.

In 2016 sloten de eigenaar, de OVAM en de Vlaamse minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw een overeenkomst waarin werd afgesproken dat de OVAM het bodemsaneringsproject en alle daarvoor noodzakelijke onderzoeken zou prefinancieren en dat de eigenaar (delen van) zijn terrein kon verkopen op voorwaarde dat de opbrengst geblokkeerd werd met als doel de door de OVAM geprefinancierde middelen en het vervolg van de bodemsanering te betalen.

Het bodemsaneringsproject is zo goed als klaar. De verontreiniging met minerale olie zal worden gesaneerd door middel van pump & treat. De VOCl-verontreiniging zal worden gesaneerd door een deels vlekdekkende injectie van lactaat en als back-up een stroomafwaarts bioscherm door middel van injectie van lactaat.

Wat is de tijdsplanning?

Het bodemsaneringsproject is zo goed als klaar. De verdere timing is afhankelijk van de beslissing wie de sanering op zich zal nemen. In dat kader is de eigenaar op zoek naar ontwikkelaars of andere geïnteresseerde kopers die bereid zijn om het terrein aan te kopen en de sanering op zich te nemen. Meer info hierover kan u vinden via de infofiche rechts op deze pagina.

Wie is wie?

Projectleider OVAM: Tim Caers

Erkend Bodemsaneringsdeskundige: Mava nv

Contactpersoon voor geïnteresseerde kopers: Johan L'Ecluse van Abesim

Contact

Tim Caers
015 284 465

ambtshalve@ovam.be