Handelingen die geen overdrachten zijn

Handelingen die geen overdrachten zijn

In artikel 2, 18° van het Bodemdecreet is op een limitatieve wijze aangegeven welke handelingen als een overdracht van gronden wordt gekwalificeerd.

De onderstaande lijst geeft op een niet limitatieve wijze voorbeelden van handelingen die niet als een overdracht van grond worden gekwalificeerd. Er dient voor die handeling dan ook geen bodemattest te worden aangevraagd of eventueel een oriënterend bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

Aandelenoverdracht
Accessoir opstalrecht
Bezetting ter bede: aangaan of beëindigen
Bruikleen toestaan
Bruikleen: beëindigen voor zover de bruikleen werd aangegaan voor 1.10.1996 of na 1.6.2008. Werd de bruikleen toegestaan in de periode 1.10.1996-1.6.2008 en werden de toenmalige overdrachtsverplichtingen niet nageleefd, dan is het ook geen overdracht
Concessie: verlengen
Erfenis
Erfpacht: verlengen
Erfpacht: beëindigen ten gevolge van overlijden
Handelshuur aangaan
Handelshuur: beëindigen voor zover de handelshuur werd aangegaan voor 1.10.1996 of na 1.6.2008. Werd de handelshuur aangegaan in de periode 1.10.1996-1.6.2008 en werden de toenmalige overdrachtsverplichtingen niet nageleefd, dan is het ook geen overdracht
Huur aangaan
Huur: beëindigen voor zover de huur werd aangegaan voor 1.10.1996 of na 1.6.2008. Werd de huur aangegaan in de periode 1.10.1996-1.6.2008 en werden de toenmalige overdrachtsverplichtingen niet nageleefd, dan is het ook geen overdracht
Inbreng in huwelijksvermogen
Legaatsaflevering
Onteigening (specifieke regeling voorzien in artikel 119 van het Bodemdecreet)
Opstalrecht: verlengen
Opstalrecht: beëindigen ten gevolge van overlijden
Onroerende leasing: aangaan van een onroerende leasing mbt tot een grond
Onroerende leasing: beëindigen van een onroerende leasing mbt tot een grond zonder lichting van de aankoopoptie zover deze werd aangegaan voor 1.10.1996 of na 1.6.2008. Werd deze toegestaan in de periode 1.10.1996-1.6.2008 en werden de toenmalige overdrachtsverplichtingen niet nageleefd, dan is het ook geen overdracht
Pacht aangaan
Pacht: beëindigen voor zover de pacht werd aangegaan voor 1.10.1996 of na 1.6.2008. Werd de pacht aangegaan in de periode 1.10.1996-1.6.2008 en werden de toenmalige overdrachtsverplichtingen niet nageleefd, dan is het ook geen overdracht
Splitsing rechtspersoon waarbij onroerend goed niet overgaat naar andere rechtspersoon
Uittreden uit onverdeeldheid voor zover verdeling tussen deelgenoten plaatsvindt
Vruchtgebruik: verlengen
Vruchtgebruik: beëindigen wanneer vruchtgebruik is ontstaan na overlijden
Verandering van naam of van rechtsvorm (bijv. van nv naar bvba) van een rechtspersoon
Rechtshandelingen en rechtsfeiten mbt nutsleidingen en aanhorigheden van nutsleidingen voor zover in die aanhorigheden geen risico-inrichting is of was gevestigd

De overdracht, het vestigen of het aangaan en beëindigen van een recht van vruchtgebruik, erfpacht, opstalrecht of concessie mbt tot een grond uitsluitend voor het oprichten of het gebruik van een opstal die niet beschouwd wordt als grond en voor zover in het opstal zelf geen risico-inrichting is of was gevestigd en er geen verontreiniging vanuit het opstal is ontstaan. Het betreft de opstallen:

  • Scheidingsmuren en omheiningen
  • Reclameborden en reclamezuilen
  • Straatmeubilair en abri’s
  • Antennes en masten
  • Hoogspanningsmasten, tellers, laagspanningskasten
  • Installaties voor het opwekken van water-, wind- en zonne-energie
  • Regenwater- en drinkwaterleidingnetwerk en gasdistributie- en electriciteitsnetwerk
  • Datacommunicatie-, computer- en televisiekabelnetwerk
  • Rails van trein, tram en metro