Handhaving zwerfvuil

Handhavers zwerfvuil OVAM

De Vlaamse overheid zal de lokale besturen ondersteunen in de handhaving op zwerfvuil. Hiervoor worden gedurende drie jaar (vanaf midden 2021 tot midden 2024) 30 handhavers bij de OVAM tewerkgesteld die uitsluitend controleren op zwerfvuil. Ze worden aangestuurd vanuit het team terreincontrole van de OVAM.

GAS-vaststellers

De handhavers zwerfvuil zullen werken als GAS-vaststellers in samenwerking met de lokale besturen en op basis van de bepalingen over zwerfvuil in de lokale politiereglementen. Hiervoor dient u de handhavers zwerfvuil aan te duiden als GAS-vaststeller door de gemeenteraad.

Hoe?

U kan als lokaal bestuur gratis een beroep doen op een deel of geheel van het team ter ondersteuning van een handhavingsactie inzake zwerfvuil op uw grondgebied. Via patrouilles op het terrein, ook ’s avonds en in het weekend, zal getracht worden overtreders op heterdaad te betrappen. Dit in nauwe samenwerking met de lokale besturen via een aanpak op maat om de prioriteiten te bepalen. Dit in overleg met de lokale GAS-vaststellers, de GAS-sanctioneringsambtenaar, de milieudienst en de lokale politie. Bijvoorbeeld in winkelstraten, stopplaatsen openbaar vervoer, parken, tijdens evenementen, focus hondenpoep,… Aanvullend zullen er ook projecten op Vlaams niveau worden opgezet rond bepaalde thema’s (winkelstraten, evenementen, kust,…). Hierbij zal de vraag aan verschillende lokale besturen gesteld worden om  deel te nemen.

Leertrajecten in opstartfase

In eerste fase, zolang de GAS-opleiding nog niet afgerond is, wordt er gewerkt met leertrajecten. In deze fase kunnen de handhavers zwerfvuil ingezet worden om samen met de lokale besturen op terrein te gaan en sensibiliserend op te treden. Deze leertrajecten lopen vanaf eind augustus tot het najaar. Nadien treden de handhavers zwerfvuil op als GAS-vaststellers.

Wat niet?

De handhavers zwerfvuil worden niet ingezet voor controles op sluikstorten of andere afvalovertredingen. Na benoeming tot GAS-vaststeller is het de bedoeling om in de eerste plaats handhavend op te treden via GAS en niet enkel sensibiliserend.

Meer info?

Heeft u interesse om met ons samen te werken in een leertraject of voor een toekomstig project of heeft u andere vragen? Gebruik dan het contactformulier.