Handleiding: voedselverlies in de zorg voorkomen

  • 19 november 2018

Voedselverlies is een groot probleem in de gezondheidszorg, met percentages van 25 tot 40 procent. Gemiddeld wordt er 287 gram per patiënt per dag weggegooid, alleen al van warme maaltijden. Extrapoleren we dat cijfer naar Vlaanderen, dan gaat er ieder jaar meer dan 12 000 ton voedsel verloren.


Verschillende Brugse zorginstellingen en woonzorgcentra hebben uitgezocht wat ze daaraan kunnen doen, en de voornaamste conclusies gebundeld in een nieuwe handleiding. Die verschaft om te beginnen inzicht in de oorzaken van voedselverlies. Vaak laten patiënten of gasten hun eten staan omdat ze geen trek hebben, of omdat de maaltijd te vroeg of juist te laat komt. Soms gaat er voedsel verloren in de keuken of onderweg naar de kamers. De handleiding legt uit ook hoe je voedselverlies kan meten – onontbeerlijk, want meten is weten. Ze stelt ook concrete oplossingen voor die hun nut in de praktijk hebben bewezen, zelfs al lijken ze simpel. Zoals werken met kleinere borden: daar kan minder eten op, en dus gaat er ook minder verloren.

De handleiding Voedselverlies in de zorg:

hoe kan je het voorkomen? kan je digitaal aanvragen op foodlab.brugge.be/handleidingvoedselverlieszorg.

Meer info over de aanpak van voedselverlies in de zorg in Brugge:

foodlab.brugge.be/voedselverlies-in-de-zorgsector.

www.voedselverlies.be